Weekbrief 10 schooljaar 2022-2023

Studiedag

Afgelopen maandag heeft het team een studiedag gehad met daarin o.a. de eerste dag van een cursus over bewegend leren, waarvan enkele collega’s de afgelopen twee dagen al de voorbeelden in praktijk hebben gebracht.

Ook hebben we de tijd genomen om te bespreken hoe we de komende tijd de kinderen zo goed mogelijk kunnen opvangen als er collega’s zich afmelden. In eerste instantie worden de part-time werkende collega’s benaderd of zij extra kunnen komen werken, daarna de vakleerkrachten en de leerkrachten die ambulante taken hebben. Tot nu toe hebben wij het op deze manier gered, maar we willen er ook voor waken dat er geen stagnatie komt in het onderwijs van de kinderen. Er is dus een kans dat er niemand beschikbaar is en dan moeten we helaas wel een groep naar huis sturen. Om te voorkomen dat het vaak dezelfde groep betreft, zal dit per keer een andere groep zijn.  Om u ook niet in problemen te brengen zal er op de eerste schooldag opvang op school geregeld worden, mocht dit nodig zijn. Tevens doen wij een beroep op u om als ouders elkaar uit de brand te helpen, mocht u geen opvang kunnen regelen, en elkaars kinderen op te vangen. Wij hopen van harte dat deze situatie niet plaats zal gaan vinden, maar wij willen u wel alvast op de hoogte brengen.

Supriseavond

Op woensdag 23 november is de surprise avond van 19.00 tot 21.00 uur. Op deze avond verwachten we per kind van de kleutergroepen en de groepen 3 en 4, een ouder op school die mee komt helpen inpakken, knutselen of versieren, zodat de kinderen de volgende ochtend verrast worden dat de Sint op school is geweest. Dit uiteraard onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers en een hoop gezelligheid.

5 December

Op maandag 5 december komt de Sint op bezoek bij de ESV. Voor de groepen 1 t/m 4 is deze dag tot 12.00. Mocht u gebruik willen maken van de BSO dan kunt u dit, op de gebruikelijke manier, via Kindplanner van deThuisclub doorgeven. Voor groep 5 t/m 8 gelden de normale schooltijden deze dag.

De thuisclub

Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken onderweg en wij hopen dat alle kinderen het fijn en naar hun zin hebben tijdens het overblijven. Het team van De Thuisclub heeft als doel om de kinderen op een prettige, veilige, ontspannen, sportieve en verantwoorde manier te laten overblijven op de ESV.

Via de volgende link treft u informatie over het overblijven: Informatie-van-De-Thuisclub-direct-na-herfstvakantie-2022
Via deze link vindt u de overblijfgids: Overblijfgids De Thuisclub ESV 2022-2023

 

AGENDA

Vrijdag 4 november Luiscontrole
Woensdag 23 november Suprise avond 19.00-21.00 uur
Maandag 5 december Sinterklaas (groep 1-4 vanaf 12.00 uur vrij)
Vrijdag 23 december Start kerstvakantie (vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen vrij)
Maandag 26 december – vrijdag 6 januari Kerstvakantie
Maandag 9 januari 2023 Eerste schooldag in 2023