Weekbrief 14 schooljaar 2022-2023

 

Sinterklaas op de ESV   

Op maandag 5 december zijn alle kinderen om 8.30 uur in het lokaal, met hun jas aan. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 lopen met hun eigen groep naar de plek voor de onderbouw, buiten het hek. De kinderen van groep 5 t/m 8 staan met de leerkracht langs het pad naar de voordeur. Alle ouders mogen er dit jaar gelukkig weer bij zijn als de Sint aankomt en u kunt aan de overkant van de weg staan. De parkeerplaatsen zijn afgezet met lint, zodat er voor iedereen plaats is. Als de Sint en pieten verwelkomd zijn, lopen zij naar de school en sluiten de kinderen en leerkrachten van de onderbouw aan. De bovenbouw volgt daarna.

Om 11.50 uur kunt u komen kijken bij het uitzwaaien. De kinderen staan langs het pad binnen het hek. Als de Sint weer vertrokken is kunt u uw kind mee naar huis nemen.

  • Voor alle groepen is er een 10-uurtje: drinken, pepernoten en een mijter appel.
  • Groep 5 t/m 8 neemt de eigen lunch mee: zij zijn ’s middags op school.
  • Kinderen die dat willen mogen verkleed naar school komen.
  • De bovenbouw werkt ‘s middags met een keuze menu: handvaardigheid, een quiz maken, film kijken, of gezelschapsspelletjes spelen.

Mocht u gebruik willen maken van de BSO dan kunt u dit, op de gebruikelijke manier, via Kindplanner van de Thuisclub doorgeven.

 

Kerstdiner

Omdat het kerstdiner voor het eerst weer in de ‘oude vorm’ plaats kan vinden is het goed om door te nemen hoe het ook alweer gaat.

De leerkracht overlegt met de kinderen wat zij graag willen eten bij het kerstdiner en zet dit op een lijst. Op vrijdag 9 december hangt deze lijst naast de deur van het lokaal. Op deze lijst kunt u als ouder aangeven wat u wilt maken voor het kerstdiner. Per gerecht staat ook het aantal gevraagde porties.We willen hierin duurzaam zijn en geen eten weggooien.

Op woensdag 21 december nemen de kinderen ’s morgens een bord, beker en bestek mee in een tas. De leerkrachten en ouders die helpen, zetten alles klaar, zodat alle kinderen ’s avonds aan een mooi gedekte tafel van het diner kunnen genieten.

Het kerstdiner begint om 17.30 uur en na het dessert staan de kleuters om 19.00 uur klaar met hun lampion*. Zij lopen onder begeleiding van de leerkracht en kinderen van groep 6 en 7 naar de achter uitgang aan het Zwarte Laantje. Dan een rondje om het appartementencomplex achter de school en via de Heideoordlaan weer naar het ESV terrein. De kinderen van de groepen die niet meelopen en alle ouders, grootouders en andere belangstellenden staan langs de route en zingen de kinderen toe. Lopers en zangers mogen ook een lichtje meenemen, als zij dit willen

Na afloop van de optocht gaan de kinderen naar binnen om hun bord, ed. in de tas te doen en mee te nemen. Schalen, opscheplepels en andere zaken kunnen door u meegenomen worden. Mochten er vragen zijn, dan kunt u bij de groepsleerkracht terecht

*De lampionnen worden op school gemaakt.

 

Agenda

Maandag 5 december Sinterklaas (groep 1-4 vanaf 12.00 uur vrij)
Woensdag 21 december Kerstdiner (17.30-19.00 uur) met aansluitend de lampionoptocht
Vrijdag 23 december Start kerstvakantie (vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen vrij)
Maandag 26 december – vrijdag 6 januari Kerstvakantie
Maandag 9 januari 2023 Eerste schooldag in 2023