Weekbrief 15 schooljaar 2022-2023

Algemene Ledenvergadering

Beste leden van de ESV,

Hierbij nodigt het bestuur van de ESV u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op
dinsdag 20 december 2022 om 19.30 uur bij de ESV. Op de agenda staat 1 agendapunt, te weten de
benoeming van 3 nieuwe bestuursleden.

UitnodigingALVdec22

 

Kerstdiner

Even een korte reminder: aanstaande vrijdag, 9 december, hangt er bij elke klas een ‘gerechtenlijst’ klaar voor het kerstdiner. U kunt hierop aangeven wat u, samen met uw kind, voor deze avond gaat maken. De school zal deze avond zorgen voor lekkere rauwkost.

AGENDA

Woensdag 21 december Kerstdiner (17.30-19.00 uur) met aansluitend de lampionoptocht
Vrijdag 23 december Start kerstvakantie (vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen vrij)
Maandag 26 december – vrijdag 6 januari Kerstvakantie
Maandag 9 januari 2023 Eerste schooldag in 2023