Weekbrief 16 schooljaar 2022-2023

Ouderbijdrage

Op de ESV wordt van u een verenigingscontributie gevraagd. De mail voor deze jaarlijkse bijdrage zal in januari 2023 verstuurd worden. Het voornemen is om in het schooljaar 2023/2024 de mail voor de contributie in het najaar van 2023 te versturen.

Kerstdiner en lampionnen optocht

Woensdag 21 december is het jaarlijkse kerstdiner op de ESV. De kinderen hebben er al veel zin in! De kinderen worden (samen met het eten) tussen 17.20-17.30u op school verwacht. Vervolgens gaan alle kinderen in hun eigen groep gezellig dineren. Dit jaar is er helaas geen ouderborrel/kerstplein op het schoolplein. Zoals u in voorgaande weekbrieven heeft kunnen lezen is dit verplaatst naar later in het jaar. Wilt u dinsdag 20 december of woensdag 21 december uw kind alvast een bord/beker en bestek meegeven in een plastic tas, alles voorzien met de naam van uw kind.

In deze link vindt u meer informatie en de route van de lampionnenoptocht.

 

AGENDA

Dinsdag 20 december 19.30 uur Algemene LedenVergadering (ALV) op de ESV
Woensdag 21 december Kerstdiner (17.30-19.00 uur) met aansluitend de lampionoptocht
Vrijdag 23 december Start kerstvakantie (vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen vrij)
Maandag 26 december – vrijdag 6 januari Kerstvakantie
Maandag 9 januari 2023 Eerste schooldag in 2023
Vrijdag 13 januari 2023 Luiscontrole
Woensdag 8 februari 2023 Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij