Weekbrief 20 schooljaar 2022-2023

Verenigingscontributie

De Edese Schoolvereniging vraagt jaarlijks een contributie. Deze contributie heeft tot doel een groot aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet vergoedt. Voorzieningen die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs aan onze school te waarborgen en het onderhoud van het buitenterrein (denk hierbij vooral aan veiligheid!), waarvoor de contributie op onze school hard nodig is. Komende week ontvangt u een mail hiervoor vanuit het WIS Collect systeem. Mocht u geen mail ontvangen, wilt u dan ook uw spam map controleren. Anders horen wij het graag.

Museum jaarkaart

Wilt u aan de leerkracht van uw zoon of dochter deze week doorgeven of uw kind(eren) beschikken over een museum jaarkaart? Waarom? Dat blijft nog even een verrassing.

Pyjama/onesie dag

Vandaag zijn de nationale voorleesdagen gestart, deze zijn van woensdag 25 januari tot en met vrijdag 3 februari. In verband met de Cito’s aankomende week, willen wij hier graag vrijdag 3 februari een speciale dag van maken. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 mogen deze dag in een onesie/pyjama naar school komen! Dus noteer het alvast in de agenda; vrijdag 3 februari is het pyjama/onesie dag!

Verkleden zoals 100 jaar geleden

De ESV bestaat dit voorjaar 100 jaar en dat gaan we vieren in mei. We vinden het leuk als de kinderen dan verkleed op school komen, zoals de kinderen 100 jaar geleden naar school gingen. Op de foto kunt u zien hoe de kinderen er in die tijd uitzagen. We geven dit op tijd door, zodat u de tijd heeft om kleding te maken, te lenen, te huren of te kopen.

Start nieuwe directeur

Woensdag 1 februari heet de ESV onze nieuwe directeur Evert de Vries van harte welkom op onze school. Wij wensen hem een mooie en fijne tijd toe op de ESV en verwelkomen hem graag in ons team. Evert zal woensdag voor schooltijd en na schooltijd buiten lopen, zodat u hem kan ontmoeten. Dit kan natuurlijk ook op een later moment.

AGENDA

Woensdag 8 februari Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
Maandag 13 t/m vrijdag 17 februari Ouder (kind) gespreksavond 1 t/m 8
Vrijdag 24 februari Vrije dag voor de voorjaarsvakantie; alle leerlingen zijn vrij.
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie
Vrijdag 10 maart Luiscontrole
Vrijdag 24 maart Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij