Weekbrief 23 schooljaar 2022-2023

Oudergesprekken

Deze week staat in het teken van de oudergesprekken. U heeft vorige week het rapport van uw kind(eren) ontvangen. De groepsleerkrachten beantwoorden graag uw mogelijke vragen. Kinderen die tijdens het rapportgesprek buitenspelen doen dat los van de BSO leerlingen. De BSO is verantwoordelijk voor de kinderen die de BSO bezoeken. Voor hun aanbod is het onwenselijk dat andere kinderen aansluiten.

AGENDA

Maandag 13 t/m vrijdag 17 februari Ouder (kind) gespreksavond 1 t/m 8
Vrijdag 24 februari Vrije dag voor de voorjaarsvakantie; alle leerlingen zijn vrij.
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie
Vrijdag 10 maart Luiscontrole
Vrijdag 24 maart Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij