Weekbrief 28 schooljaar 2022-2023

Paasontbijt: samen eten is gezellig en verbindt.

Volgende week donderdag, 6 april, hebben we op school ons jaarlijkse paasontbijt.

-De kinderen uit de groepen 0 tot en met 3 mogen deze ochtend een broodje en een gekookt eitje voor zichzelf meenemen.
-De kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 mogen een broodje voor zichzelf, een gekookt eitje en een broodje voor een ander meenemen.
Het drinken bij het ontbijt wordt door school geregeld. Er hoeft geen bestek meegenomen te worden, alleen een bord met het broodje en een beker voor het drinken. Het eten en drinken voor het 10 uurtje kan ook gewoon worden meegegeven.

We maken er samen een gezellig en lekker ontbijt van!

 

Terugkoppeling verkeersvragenlijst

In november hebben 106 ouders deelgenomen aan de VVN Veilige Schoolomgeving – basisinventarisatie. Dat is een mooi resultaat! In dit bericht delen we met u de uitkomst van deze inventarisatie. 

Klik hier voor een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten.

 

AGENDA

Donderdag 6 april Paasontbijt
Vrijdag 7 april Goede vrijdag (vrij)
Maandag 10 april Tweede Paasdag (vrij)
Donderdag 13 april ESV got talent
Dinsdag 18 april Centrale Eindtoets groep 8
Woensdag 19 april Centrale Eindtoets groep 8
Donderdag 20 april Schoolsport Olympiade groep 6, 7 en 8
Vrijdag 21 april Koningsspelen voor groep 0 t/m 3
Vrijdag 21 april Koningsontbijt groep 4 t/m 8
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie