Weekbrief 31 schooljaar 2022-2023

Vacature MR

Beste ouders,

Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid.


Wat is de MR?

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee iets anders dan de OR, die het team ondersteuning biedt bij allerlei activiteiten op school. De leden van de MR worden gekozen voor een termijn van 3 jaar en bestaan uit ouders en teamgeleding. Op de ESV bestaat de MR uit 3 ouders en 3 personeelsleden.


Welke bevoegdheden heeft de MR?

Een school kan niet zonder een MR. Bij veel beslissingen die het bestuur moet nemen is men verplicht eerst ouders en medewerkers te raadplegen. Dit is geregeld via de MR en conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).


Kom je zitting nemen in de MR?

Laat het ons weten als je ons wil komen versterken! Wil je eerst eens een vergadering bijwonen of heb je vragen voor ons, laat het ons weten. Je bent van harte welkom!


Met vriendelijke groet,

Marjorie Beumer, Jaël Boekhorst, Willemijn Oosterbaan-van Veen, Marlies Franken, Leendert Taal, Mascha Regtien


ESV Slotfeest vrijdag 30 juni

Beste ouders, op vrijdagavond 30 juni staat het ESV slotfeest gepland in het kader van het 100-jarig bestaan van de school. Voor deze avond zijn wij op zoek naar ouders die in de horeca werken en vanuit het bedrijf/restaurant een bijdrage kunnen leveren voor wat betreft de catering van deze avond.
Tevens zijn wij op zoek naar een buitenpodium (van ongeveer 20 m2) die wij zouden kunnen huren/lenen. Ook doen wij een oproep voor statafels/biertafels.
Mocht u wat voor ons kunnen betekenen, zou u dit dan zo snel mogelijk kunnen laten weten? Dit kan via een mail naar de directie: directie@esvede.nl. Het liefst nog voor de meivakantie. Alvast bedankt!


Kleurplatenwedstrijd

Tijdens het openingsfeest van 15 maart zijn er speciale ESV kleurplaten meegegeven voor de kleurwedstrijd. Deze week is de laatste week om ze in te leveren (bij de groepsleerkracht), want na de meivakantie worden de winnaars bekendgemaakt. 


De Oud ESV Dag op 16 mei

Op de tweede feestdag gaan we terug in de tijd op onze eigen school. Alle groepen krijgen les zoals dat 100 jaar geleden gebeurde met het programma “Zo ging het vroeger op school”. De kinderen maken onder andere een dictee, ze horen over straffen en werken met het leesplankje. Deze museumles wordt verzorgd door twee docenten van het Onderwijsmuseum uit Dordrecht. Daarnaast is er tijd gereserveerd voor het maken van zogenaamd “Nuttige handwerkjes” èn kunnen de kinderen buiten Oud Hollandse spelletjes spelen. De planning is zo gemaakt dat de bovenbouw de onderbouw helpt bij de spelletjes. Voor de middenbouw hebben wij grootouders voor assistentie gevraagd. Om de sfeer van toen nog meer te beleven mogen de kinderen in kleding van toen naar school komen.

Tip: voor als jullie op zoek zijn naar kleding. De klassenouders hebben een adres in Lunteren, waar kleding gehuurd kan worden. Voor de verhuurder is het prettig wanneer een grotere groep tegelijk komt om kleding uit te zoeken. Het team heeft dat ook op deze manier geregeld. De lestijden zijn zoals elke dinsdag en de kinderen van groep 1 zijn ’s middags dus vrij. Het 10 uurtje en het overblijven is net als anders, dus alle kinderen hebben hun eigen snacks en drinken mee.

AGENDA

Woensdag 19 april Centrale Eindtoets groep 8
Woensdag 19 april Schoolsport Olympiade groep 4 en 5
Donderdag 20 april Schoolsport Olympiade groep 6, 7 en 8
Vrijdag 21 april Koningsspelen voor groep 0 t/m 3
Vrijdag 21 april Koningsontbijt groep 4 t/m 8
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie