Weekbrief 33 schooljaar 2022-2023

Schooljaar 2023-2024

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het komende schooljaar. Ook de studiedagen en bijvoorbeeld de datum van de informatieavond is hier alvast terug te vinden. Om aan het juiste aantal lesuren te komen is er dit schooljaar op 22 december voor groep 5 t/m 8 gewoon les tot 15.00 uur. 

 • 21 augustus 2023 eerste schooldag
 • 5 september 2023  informatieavond
 • 16 t/m 20 oktober 2023  herfstvakantie
 • 23 oktober 2023 studiedag 1
 • 22 december 2023 let op! gewoon les tot 15.00 uur (groep 5 t/m 8)
 • 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 kerstvakantie 
 • 7 februari 2024 studiedag 2
 • 16 t/m 23 februari 2024 voorjaarsvakantie
 • 20 maart 2024 studiedag 3
 • 29 maart 2024 Goede vrijdag – kinderen zijn vrij
 • 1 april 2024 2de Paasdag
 • 22 april t/m 3 mei 2024 meivakantie
 • 9-10 mei 2024 Hemelvaartvakantie
 • 20 mei 2024 2de Pinksterdag
 • 11 juni 2024 studiedag 4
 • 12 juli 2024 alle groepen om 12.00 uur vrij
 • 15 juli t/m 23 augustus 2024 zomervakantie

 

Reünie

Op zaterdag 20 mei organiseerde de ESV een reünie. De reünie werd goed bezocht. Naast fijn bijpraten met oude klasgenoten en medewerkers was er in de hele school van alles terug te zien uit de rijke 100-jarige geschiedenis van de ESV: van een lokaal over de Vlielandkampen tot stapels met oude klassenfoto’s, slideshows, een quiz en oude materialen. Het prachtige weer zorgde ervoor dat alle bezoekers in de zon op het vertrouwde plein konden genieten van elkaars gezelschap met een drankje erbij. De reünie was mede een groot succes door de inzet van de reüniecommissie (Christa, Betty en Silvia). Hieronder vindt u wat reacties die  bezoekers in het reünieboek achterlieten:   

 

OR zoekt nieuwe klassenouders

Ook dit jaar nemen er weer een aantal OR leden / klassenouders afscheid. Dit betekent dat we weer nieuwe leden zoeken. Hieronder vind je een overzicht van hoe de indeling van OR leden / klassenouders er op dit moment uitziet voor volgend schooljaar:

Voor de groepen Leeuwen, Olifanten, 4, 5, 7 en 8 zoeken we dus voor volgend schooljaar nieuwe OR leden / klassenouders.
Zoals je het overzicht ziet, staat er achter een aantal OR leden / klassenouders ‘verkiesbaar’ staan. Dat betekent dat deze klassenouder door mag naar het 3e jaar mits niemand anders zich meldt. Dit houdt in dat jij je kan melden om in die groep klassenouder te worden, als je daar interesse in hebt. Er wordt dan in overleg met de leerkracht gekeken wie de nieuwe klassenouder wordt. Wanneer je je aanmeldt om klassenouder te worden, dan ben je automatisch lid van de OR. Dat ben je dan voor 2 jaar met de mogelijkheid er nog twee jaar aan vast te plakken. Naast het ondersteunen van activiteiten als Sinterklaas, kerstdiner of het paasontbijt, vergader je ook zo’n 5 á 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen wordt er gekeken wat er gedaan moet worden voor de diverse activiteiten en wie wat gaat doen. Er is dan ook kans om vragen te stellen aan het team, directie en bestuur.

Wil je graag klassenouder, en daarmee automatisch OR lid worden, of heb je vragen over het klassenouder zijn, neem dan contact op met je huidige klassenouder of de voorzitter (or@esvede.nl).

We zien je graag in de OR volgend schooljaar!

 

Vacature MR

Beste ouders,

Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid.

Wat is de MR?

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee iets anders dan de OR, die het team ondersteuning biedt bij allerlei activiteiten op school. De leden van de MR worden gekozen voor een termijn van 3 jaar en bestaan uit ouders en teamgeleding. Op de ESV bestaat de MR uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Welke bevoegdheden heeft de MR?

Een school kan niet zonder een MR. Bij veel beslissingen die het bestuur moet nemen is men verplicht eerst ouders en medewerkers te raadplegen. Dit is geregeld via de MR en conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Kom je zitting nemen in de MR?

Laat het ons weten als je ons wil komen versterken! Wil je eerst eens een vergadering bijwonen of heb je vragen voor ons, laat het ons weten. Je bent van harte welkom!


Met vriendelijke groet,

Marjorie Beumer, Jaël Boekhorst, Willemijn Oosterbaan-van Veen, Marlies Franken, Leendert Taal, Mascha Regtien

(voorzittermr@esvede.nl)

AGENDA

Woensdag 17 mei Vossenjacht (hele school)
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei Hemelvaart
Maandag 29 mei Pinksteren
Dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni Avond4daagse
Donderdag 8 juni t/m maandag 12 juni Groep 8 kamp
Maandag 19 juni Schoolreisje groep 1 t/m 7
Dinsdag 20 juni Studiedag
Woensdag 21 juni Algemene Leden Vergadering (ALV)

Komt u ook naar de ALV op 21 juni?