Weekbrief 34 schooljaar 2022-2023

Centrale eindtoets

De leerlingen van groep 8 hebben vorige week hun uitslag van de centrale eindtoets ontvangen. Het groepsgemiddelde van groep 8 is een score van 533,4. Het landelijk gemiddelde is dit jaar 534,9. Dit is het laatste jaar dat de centrale eindtoets zal worden afgenomen in april.
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen PO is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets de doorstroomtoets. 

Avond4daagse

Starttijden en verzamellocatie Avond4daagse 30 mei tot en met 2 juni

Volgende week gaan we met 165 kinderen de Avond4daagse lopen. De hesjes worden vrijdag meegegeven door de leerkrachten. Wilt u de hesjes maandag 5 juni (ongewassen!) weer inleveren bij de leerkracht.
De begeleidende ouders ontvangen op de avonden zelf de hesjes voor de Scapino. 

Vertrektijden:

10 km – dinsdag t/m vrijdag verzamelen tussen 18:00 uur en 18:15 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Aan- en afmelden bij Yvette van Minderhout en Jenneke Septer/Barbera Snijders-Blok. Zij vertrekken uiterlijk 18:15 uur.
5 km – dinsdag t/m vrijdag verzamelen tussen 18:15 uur en 18:30 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Aan- en afmelden bij Patricia de Gunst en Jimmy Kuijkens. 
Zij vertrekken uiterlijk 18:30 uur.

Aankomsttijden:

Dinsdag, woensdag en donderdag worden de deelnemers van de 5 km terug verwacht bij de Scapino om ongeveer 20:00 uur.
Dinsdag, woensdag en donderdag worden de deelnemers van de 10 km terug verwacht bij de Scapino om ongeveer 20:45 uur.
Vrijdag wordt het later. De deelnemers stellen zich op bij ‘de Bloedsteen’ in de Doolhoflaan en zijn rond 20:00 uur bij de Amsterdamseweg. Ze lopen dan direct door richting het centrum, waar de burgemeester en de Heidehoogheden het defilé afnemen.
Op dit moment is nog niet bekend welk nummer de ESV in het defilé heeft. Mochten we achterin lopen, dan kan het zijn dat we op vrijdag iets later vertrekken. Dit wordt dan via de klassenapp gecommuniceerd.

Feestweek

We kijken terug op een zeer geslaagde feestweek. Iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt, hartelijk bedankt! De laatste activiteit in het kader van het 100-jarig bestaan is het slotfeest. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 30 juni.

Week van de opvoeding

In 2023 is de Week van de Opvoeding van 2 t/m 8 oktober. Dit duurt natuurlijk nog even, maar wist u dat u in deze week met steun van Het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) een leuke activiteit kunt organiseren? Een activiteit in de Week van de Opvoeding kan over van alles gaan: een knutselmiddag, sport of spelletjes, een buurt-BBQ of een (inter)actieve boswandeling. Ga voor meer informatie en aanmelden naar Week van de Opvoeding voor en door inwoners. Beschrijf in een paar korte zinnen uw idee of vraag. Het CJG neemt dan contact met u op.

In de bijlage vindt u de flyer met de oproep aan alle inwoners van Ede.

 

AGENDA

 

Maandag 29 mei Pinksteren
Dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni Avond4daagse
Maandag 5 juni t/m vrijdag 16 juni CITO-toetsen groep 3 t/m 7
Donderdag 8 juni t/m maandag 12 juni Groep 8 kamp
Maandag 19 juni Schoolreisje groep 1 t/m 7
Dinsdag 20 juni Studiedag
Woensdag 21 juni
  • Algemene Leden Vergadering (ALV)
  • Afscheidsetentje groep 8
Maandag 26 t/m donderdag 29 juni Ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
Vrijdag 30 juni Slotfeest 100 jaar ESV
Woensdag 5 juli Afscheidsavond groep 8
Donderdag 6 juli
  • Rapporten uitdelen
  • Uitzwaaien groep 8
Vrijdag 7 juli
  • Uitglijden kleuters
  • Vanaf 12.00 vrij (zomervakantie)