Weekbrief 35 schooljaar 2022-2023

Het bestuur zoekt jou!

Klik op deze link.

Kleurwedstrijd

Prijswinnaars kleurwedstrijd 100-jarig bestaan ESV.

Op de startdag mochten de kinderen een kleurplaat maken van het 100-jarig bestaan. Veel kleurplaten zijn door de kinderen ingeleverd en wij vonden de één nog mooier dan de andere. Wij hebben 4 prijzen uitgereikt aan kinderen uit de verschillende groepen (groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8). De winnaars zijn:

  • Quinn Poppema (Leeuwen)
  • Flore Folsche (groep 4)
  • Fleur van de Pol (groep 6)
  • Rosalie Dings (groep 7)

De winnaars hebben inmiddels hun prijs in ontvangst genomen. 

MR Verkiezing 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Bij veel beslissingen die het bestuur moet nemen is men verplicht eerst ouders en medewerkers te raadplegen. Dit is geregeld via de MR en conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Volgend schooljaar ontstaat er een vacature door het vertrek van onze huidige penningmeester Leendert Staal, die deze functie de afgelopen zes jaar vervuld heeft. N.a.v. van de oproep in de nieuwsbrief hebben zich twee ouders kandidaat gesteld. Hieronder stellen ze zich voor. Het oudste kind  uit ieder gezin ontvangt deze week een stembiljet. Deze kan tot en met dinsdag 6 juni 15.30 ingeleverd worden in de stembus in de aula.  

Kandidaat  – Seraja Ruijterkamp

Mijn naam is Seraja Ruijterkamp en ben 34 jaar. Ik ben de moeder van Vince & Luc.
Ik heb jaren in de ouderen zorg gewerkt en hierin geleerd dat verbonden zijn met elkaar, verschillende kwaliteiten bundelen, draagbaarheid en gezelligheid erg belangrijk zijn!
Dit zou ik dan ook graag willen toepassen als lid van de MR.
Ik heb erg veel zin om mij extra in te zetten op de ESV en mij te richten op de ervaringen, van kind en/of ouders om deze toe te passen in het beleid of besluiten.

 

 

 

Kandidaat – Rick Folsche

Mijn naam is Rick Folsche. Samen met mijn vrouw Roos heb ik twee kinderen die op de ESV zitten: Flore (groep 4) en Julius (Giraffen).
In het dagelijks leven ben ik docent economie op het Houtens in Houten. Momenteel ben ik aan de MR bij mijn eigen school aangesloten als algemeen lid en secretaris. Door een verschuiving van werkzaamheden moet ik deze plek komend schooljaar opgeven, dus vandaar mijn kandidaatstelling voor de MR op de ESV.
De ervaring en kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan wil ik meenemen en inzetten op de ESV. Daarnaast vind ik het van belang om mij als ouder in te zetten voor de ESV.

 

 

 

 

AGENDA

Dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni Avond4daagse
Maandag 5 juni t/m vrijdag 16 juni CITO-toetsen groep 3 t/m 7
Donderdag 8 juni t/m maandag 12 juni Groep 8 kamp
Maandag 19 juni Schoolreisje groep 1 t/m 7
Dinsdag 20 juni Studiedag
Woensdag 21 juni
  • Algemene Leden Vergadering (ALV)
  • Afscheidsetentje groep 8
Maandag 26 t/m donderdag 29 juni Ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
Vrijdag 30 juni Slotfeest 100 jaar ESV
Woensdag 5 juli Afscheidsavond groep 8
Donderdag 6 juli
  • Rapporten uitdelen
  • Uitzwaaien groep 8
Vrijdag 7 juli
  • Uitglijden kleuters
  • Vanaf 12.00 vrij (zomervakantie)