Weekbrief 36 schooljaar 2022-2023

Schooljaar 2023-2024

In het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 was er extra geld beschikbaar vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor het funderend onderwijs gaat het om 5,8 miljard euro. De spil zijn schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse opstellen.

Op de ESV is dit geld ingezet voor de inzet van extra onderwijsassistenten. Boyd, Liesbeth, Willianne en Diana zijn op basis van de NPO gelden de afgelopen twee jaar extra ingezet. Vooraf was dus ook duidelijk dat dit om tijdelijke extra inzet ging. Met het verdwijnen van de NPO gelden, verdwijnt dus de financiering van deze extra onderwijsassistenten. Dat betekent dan ook dat we aan het eind van dit schooljaar afscheid zullen nemen van Boyd, Liesbeth, Willianne en Diana. We zullen hun bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen en het team zeker missen. Uiteraard besteden wij aan het eind van het schooljaar aandacht aan hun vertrek.

Inger blijft als onderwijsassistent verbonden aan onze school en zal dus ook schoolbreed worden ingezet. De intern begeleiders van onze school brengen de wensen m.b.t. de inzet van de onderwijsassistent voor het volgend schooljaar in beeld en verdelen de beschikbare tijd.         

Net als afgelopen jaren zijn er naast de leerkrachten de volgende vakdocenten en specialisten werkzaam voor onze school: Intern begeleider, remedial teacher, vakdocent muziek, vakdocent Engels, vakdocent gym, specialist SOVA, specialist meer- en hoogbegaafdheid (Verrekijkers) en een directeur. In de volgende weekbrief leest u meer over bovenstaande medewerkers. 

 

Beste ouders en verzorgers,

Het TSO voetbaltoernooi voor de groepen 5, 6, 7 en 8 is in volle gang. Ontzettend leuk om te zien dat er zoveel belangstelling is om mee te doen aan het toernooi, maar ook dat er zoveel kinderen langs de kant de voetballers aan het aanmoedigen zijn! Op donderdag 15 juni aanstaande om 12.15 uur, zal tijdens de TSO de finale van het voetbaltoernooi gespeeld worden. Ouders zijn deze dag ook van harte welkom om de finale te bezoeken. Daarnaast brengen wij het onderstaande graag (nogmaals) onder uw aandacht:

Aanspreekpunt en contact: Diana Cormio is als coördinator TSO uw aanspreekpunt voor alle vragen, opmerkingen en klachten aangaande het overblijven op de ESV. Diana is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-24806749. Ook kunt u haar e-mailen: diana@dethuisclub.nl. Geef bijzonderheden door. Op de TSO werken we met een presentielijst waar ook eventuele bijzonderheden van uw kind(eren) vermeld staan. Dit kan variëren van brood opeten of drinkbeker leegdrinken tot gebruik medicatie of een allergie. Als er bijzonderheden zijn kunt u dit doorgeven aan Diana Cormio. 06-24806749 / diana@dethuisclub.nl of loop even binnen bij het BSO lokaal.

Hartelijke groet,
Het team van De Thuisclub 

 

 

AGENDA

Maandag 5 juni t/m vrijdag 16 juni CITO-toetsen groep 3 t/m 7
Donderdag 8 juni t/m maandag 12 juni Groep 8 kamp
Vrijdag 16 juni  Verkeersexamen Praktijk groep 8
Maandag 19 juni Schoolreisje groep 1 t/m 7
Dinsdag 20 juni Studiedag
Woensdag 21 ALV & Afscheidsetentje groep 8
Maandag 26 t/m donderdag 29 juni Ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
Vrijdag 30 juni 15.00u showtime vanaf 16.00 ESV mini festival Aanmelden verplicht
Woensdag 5 juli Afscheidsavond groep 8
Donderdag 6 juli Rapporten uitdelen & Uitzwaaien groep 8
Vrijdag 7 juli Uitglijden kleuter & vanaf 12.00 vrij (zomervakantie)