Weekbrief 37 schooljaar 2022-2023

Intern begeleider (Betty, Mascha en Christa)

De intern begeleider (ib-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij adviseert en begeleidt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. De ib-er voert ook gesprekken met ouders en leerkrachten over het kind, soms ook met externen met toestemming van de ouders.

Remedial teacher (Christa)

Een remedial teacher (RT-er) biedt individuele en kleine groepen leerlingen extra begeleiding aan de hand van analyse van de toetsen en observaties van de leerkrachten. Remedial teaching is extra uitleg en ondersteuning op cognitief gebied en op o.a. faalangst, onzekerheid en werkhouding.

Vakdocent muziek (Paula)

Elke groep heeft elke week een muziekles van onze vakdocent muziek. In het komende schooljaar zullen de muzieklessen plaatsvinden op donderdag en vrijdag.

Vakdocent Engels (Francis)

Elke groep heeft elke week een les Engels van 30 minuten. Onze vakdocent Engels spreekt dan ook alleen Engels met de leerlingen.

Sova (Veronica)

Sova staat voor sociale-vaardigheidstraining. Veronica heeft op woensdag tijd voor het geven van sociale-vaardigheidstraining aan leerlingen van groep 4 t/m 8.

Oudergesprekken

In de week van 26 tot 30 juni staan de laatste oudergesprekken van dit schooljaar gepland. Voor de groepen 2 en 7 zijn deze gesprekken verplicht. Deze ouders krijgen as. maandag (19 juni) een uitnodiging via Parro waar ze zich kunnen inplannen voor een gesprek. Voor de groepen 0,1,3,4,5 en 6 zijn de gesprekken facultatief. Dit betekent dat niet alle ouders uitgenodigd worden. Mocht u wel graag een gesprek willen, laat dit dan voor maandag 19 juni even weten aan de groepsleerkracht van uw kind. Het kan ook zijn dat de leerkracht van uw kind u uitnodigt voor een gesprek.

Uitslag MR Verkiezing 

De stemmen zijn geteld! Rick Folsche heeft de meerderheid verkregen en zal in het nieuwe schooljaar toetreden tot de MR. Dank aan alle ouders voor het stemmen en welkom Rick.

Klassenouders schooljaar 2023-2024

Wij kunnen niet zonder klassenouders! In de nieuwsbrief van week 33 is een oproep gedaan voor klassenouders en wat er als klassenouder van je verwacht wordt. Voor de Leeuwen, Olifanten en groep 7 zijn geen aanmeldingen binnengekomen. Voor groep 3 en groep 8 is momenteel 1 klassenouder aangemeld. Het is fijn als je dit met zijn tweeën kan doen. We zijn dus hard op zoek naar klassenouders voor de leeuwen, olifanten, groep 3, groep 7 en groep 8.

Heb je vragen? Loop dan gerust binnen bij Maite (leerkracht giraffen) of mail m.vdbovenkamp@esvede.nl
Hieronder de indeling van de klassenouders voor aankomend schooljaar.

Leeuwen
 • ?
 • ?
Olifanten
 • ?
 • ?
Giraffen
 • Claudia
 • Jonina
Groep 3
 • Shereen
 • ?
Groep 4
 • Geerke
 • Linda
Groep 5
 • Anne
 • Simone
Groep 6
 • Marja
 • Annique
Groep 7
 • ?
 • ?
Groep 8
 • Naömi
 • ?

Kunstfestival

Dit jaar is alweer de 8ste editie van het Kunstfestival voor Kinderen in het centrum van Bennekom, en wel op 17 juni. Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met creatieve workshops en staat hergebruik hoog in het vaandel. Ik wil heel graag dat er heel veel kinderen naar dit inspirerende (gratis!) festival komen en daarom mijn vraag: zou u de informatie over het Kunstfestival voor Kinderen aan alle kinderen willen meedelen? Ik heb een digitale flyer, aangezien waarschijnlijk jullie nieuwsbrief ook digitaal is. Mocht u liever een papieren flyer willen hebben, dan kom ik die graag brengen.
Missie van het Kunstfestival voor Kinderen: Kinderen op laagdrempelige wijze in contact brengen met kunst en uitdagen om zelf creatief aan de slag te gaan! 

Hartelijke groet, Elise Huijberts

 

AGENDA

Vrijdag 16 juni  Verkeersexamen Praktijk groep 8
Maandag 19 juni Schoolreisje groep 1 t/m 7
Dinsdag 20 juni Studiedag
Woensdag 21 ALV & Afscheidsetentje groep 8
Maandag 26 t/m donderdag 29 juni Ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
Vrijdag 30 juni 15.00u showtime vanaf 16.00 ESV mini festival Aanmelden verplicht
Woensdag 5 juli Afscheidsavond groep 8
Donderdag 6 juli Rapporten uitdelen & Uitzwaaien groep 8
Vrijdag 7 juli Uitglijden kleuter & vanaf 12.00 vrij (zomervakantie)