Weekbrief 2 schooljaar 2023-2024

Gevonden voorwerpen

Op woensdag 23 augustus worden de gevonden voorwerpen, die nog voor de zomervakantie in de bak lagen, uitgestald. Voorwerpen die niet worden opgehaald gaan naar de oude kledingbak.  

 

Schoolgids 2023-2024

De schoolgids voor het schooljaar 2023-2024 staat op de site. Klik hier voor de schoolgids.

Schoolgids 2023-2024

 

Vakantierooster 2023-2024

Het vakantierooster is voor de zomervakantie al gedeeld via de weekbrief en is terug te vinden op onze site.

Vakantiedagen

In overleg met de medezeggenschapsraad is de studiedag van dinsdag 11 juni 2024 verplaatst naar donderdag 13 juni 2024.

 

ICT nieuws

Groep 4 is van start gegaan met een serie nieuwe Chromebooks. De leerlingen gebruiken dezelfde Chromebooks tot en met groep 8. Ook de komende jaren zal er voor groep 4 steeds een nieuwe serie Chromebooks worden aangeschaft. 

Begin oktober worden er in zes groepen digiborden vervangen. Deze zes digiborden waren aan vervanging toe. 

 

Kalender

25 augustus luizencontrole

28 augustus bestuursoverleg

5 september informatieavond

14 september ontruimingsoefening

27 september start kinderpostzegelactie