Weekbrief 3 schooljaar 2023-2024

Controle gegevens ouderportaal en privacy voorkeuren aangeven in Parro

Een vriendelijk verzoek om gegevens zoals mailadressen en telefoonnummers te controleren in het ouderportaal. We merken dat deze gegevens regelmatig wijzigen maar niet worden aangepast in ons systeem.

Wilt u ook weer uw privacy-voorkeuren aangeven in het ouderportaal zodat wij weten of we wel of geen gebruik mogen maken van beeldmateriaal. Alvast bedankt.

Informatieavond

Dinsdag 5 september vindt de informatieavond op school plaats. De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 geven deze avond in hun eigen klas een presentatie over dit schooljaar. Bij de kleutergroepen zal de presentatie in de onderbouw hal plaatsvinden waarna we in drie groepen uit elkaar gaan waar de specifieke informatie per groep gegeven zal worden. We hopen op uw komst!

De tijden voor de groepen zijn als volgt:
19.00 – 19.45 uur  groep 5 t/m 8
20.00 – 20.45 uur  groep 1 t/m 4

Tolhuislaan

In verband met een grote verbouwing in de Tolhuislaan is het handiger via Laan 1933 te rijden. De verkeersoverlast duurt waarschijnlijk nog twee weken.

BSO

Informatie van de Thuisclub

Overblijfgids

 

Kalender

5 september                            informatieavond

14 september                          ontruimingsoefening

27 september                          start kinderpostzegelactie

In de week van 2 oktober       oudergesprekken

3 oktober                                 schoolfoto