Weekbrief 4 schooljaar 2023-2024

Informatieavond

Komt u vanavond ook naar de informatieavond? Naast de twee blokken informatie uit de groepen kunt u in de pauze verschillende informatietafels bezoeken. De volgende informatietafels staan voor u klaar:

  • Bestuur – zoekt nieuwe leden
  • Medezeggenschapsraad – ontvangt graag uw inbreng
  • Engels – Francis staat u graag te woord
  • Remedial teaching – Anita staat u graag te woord
  • TSO – er liggen folders voor u klaar
  • Verrekijkers – Mascha staat u graag te woord

Om 18.45 uur staat de koffie voor u klaar. In de pauze kunt u uw kopje bijvullen in de centrale ruimte aan de bovenbouwzijde van de school. Hier zijn ook de informatietafels terug te vinden. 

De tijden voor de groepen zijn als volgt:

19.00 – 19.45 uur  groep 5 t/m 8

20.00 – 20.45 uur  groep 1 t/m 4

 

Rijrichting

Zoals u misschien al weet is het erg druk tijdens het halen en brengen van de kinderen. Om de doorstroom te bevorderen is er een rijrichting afgesproken tijdens het halen en brengen van de kinderen. Dit is van zuidelijke richting naar noordelijke richting. Dus via de Tolhuislaan, over de Zuidelijke Spoorstraat, richting de spoorwegovergang. Wilt u dit ook doorgeven aan degene die uw kind op komt halen?

 

Sociale veiligheid

In de maanden mei en juni 2023 hebben de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 de vragenlijst sociale veiligheid ingevuld. In dit artikel delen we met u de uitslag. De leerlingen scoren in deze vragenlijst stellingen op een schaal van 1 t/m 4.

De Edese Schoolvereniging scoort als school een 3,48. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 92%: 107 van de 116 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend. 

Cijfers

Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 8,5

Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 8,3

 

Op tijd op school

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen naar binnen. Om 08.30 uur starten onze lessen. De deur van de klas is dan gesloten. Als iedereen op tijd op school is, kan de les starten zonder onderbrekingen. Is uw kind te laat, dan registreren wij dat in ParnasSys. Komt u of uw kind toch een keer te laat, dan kunt u de school betreden via de ingang van de bovenbouw.  

Minimaregeling gemeente Ede

Klik hier: Advertentie minimaregelingen juli 2023 voor de regeling

 

Kalender

5 september informatieavond

14 september ontruimingsoefening

27 september start kinderpostzegelactie

3 oktober             schoolfoto
week van 2 oktober ouder/kindgesprekken