Weekbrief 6 2023-2024

Tevredenheidsonderzoek (herinnering)

In weekbrief 5 stond een vooraankondiging voor een oudertevredenheidsonderzoek in de periode 18 september tot en met 2 oktober. U heeft, op 18 september, een link naar dit onderzoek via Parro ontvangen. U helpt ons betere plannen te maken door deel te nemen aan dit onderzoek. De uitslag zal worden meegenomen in het opstellen van het schoolplan 2024-2028. Bij een hoge respons geeft het onderzoek een totaalbeeld van de tevredenheid van ouders.

In de week van 18 t/m 22 september vullen leerlingen van groep 5 t/m 8 en de medewerkers ook een tevredenheidsonderzoek in.  

Vakdocent bewegingsonderwijs

Voor de zomervakantie heeft onze vakdocent bewegingsonderwijs Minke laten weten een andere functie te hebben aanvaard binnen Sportservice. Via Sportservice werd Minke op de ESV ingezet. Net voor het eind van de zomervakantie laat Sportservice weten geen vervangende vakdocent te kunnen leveren. Hierover berichtten wij u aan het begin van dit schooljaar. Op dit moment verzorgt de eigen leerkracht de gymlessen.

In de afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar een vakdocent of een andere goede oplossing. Van samenwerkingen met een ROC of de opleiding tot vakdocent bewegingsonderwijs, van lokale sportaanbieders tot interne oplossingen, er is navraag gedaan bij verschillende externe aanbieders van vakdocenten. Via een ouder van onze school kwamen we bij Sport Connector. Sport Connector heeft een vakdocent die binnenkort haar opleiding zal afronden. Deze vakdocent gaat bij ons van start op het moment dat ze haar opleiding heeft afgerond. Dat zal na de herfstvakantie zijn en voor de kerstvakantie. Tot die tijd werken we met een interne oplossing.

 

Kinderpostzegels 2023                                 

Op woensdag 27 september start de verkoop van de bekende Kinderpostzegels.

De actie start om 12.00 uur en de kinderen van groep 7 en 8 mogen dan met de bekende envelop, voorzien van een QR code waardoor alles digitaal geregeld wordt, op pad.

Hoe dit in zijn werk gaat wordt in de klas uitgelegd.

De opbrengst van de kinderpostzegelactie uit de verkoop van de postzegels en kaarten, pleisters, shopper en thee, is dit jaar voor kinderen die door eenzaamheid, armoede of problemen thuis een steuntje in de rug nodig hebben. Ze komen niet aan leren toe en kunnen zich niet optimaal ontwikkelen. Met de opbrengst van de kinderpostzegelactie zorgen we ervoor dat kinderen weer toekomen aan een positieve ontwikkeling, op school en daarbuiten.

Wij wensen alle kinderen veel succes bij de verkoop!

Ga voor meer informatie naar:

https://scholen.kinderpostzegels.nl/kids/voor-ouders

 

Kalender

 

27 september              Start kinderpostzegelactie

3 oktober                      Schoolfoto                     

week van 2 oktober    Ouders/kindgesprekken

4 okt t&m 13 okt           Kinderboekenweek

week van 16 oktober  Herfstvakantie

23 oktober                    Studiedag

27 oktober                    Luizencontrole