Weekbrief 7 schooljaar 2023-2024

Tevredenheidsonderzoek (herinnering)

In weekbrief 5 stond een vooraankondiging voor een oudertevredenheidsonderzoek in de periode 18 september tot en met 2 oktober. U heeft, op 18 september, een link naar dit onderzoek via Parro ontvangen. U helpt ons betere plannen te maken door deel te nemen aan dit onderzoek. De uitslag zal worden meegenomen in het opstellen van het schoolplan 2024-2028. Wat fijn dat op 26 september 19% van de respondenten de vragenlijst al heeft ingevuld. Bij een hoge respons geeft het onderzoek een totaalbeeld van de tevredenheid van ouders. U heeft tot 2 oktober om de vragenlijst in te vullen. Elk gezin ontvangt een uitnodiging, heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan heeft uw partner waarschijnlijk de uitnodiging ontvangen.

 

Verkeerssituatie rond school

In november 2022 namen 106 ouders deel aan een verkeersonveiligheidsenquête van VVN met als doel de verkeersveiligheid beleving rond school in kaart te brengen. Het volgende kwam uit het onderzoek: 

 

Veiligheid 

17% van de ouders vindt de schoolomgeving onveilig of heel onveilig 

5% van de ouders vindt de schoolomgeving veilig of heel veilig 

44% vindt het eerder onveilig dan veilig  

De deelnemers geven de veiligheid een: 4,9 (schaal 1-10) 

 

Aandacht voor de verkeersveiligheid 

58% van de ouders vindt dat er meer aandacht moet komen voor de verkeersveiligheid rondom school 

 

Welke bijdrage willen deelnemers leveren 

51 Ouders willen lastige situaties met de kinderen oefenen 

76 Ouders willen het goede voorbeeld geven aan hun kinderen en zich aan regels en afspraken houden 

30 Ouders willen de auto verderop parkeren bij het halen en brengen van de kinderen 

11 Ouders willen hun kinderen zelfstandig naar school laten gaan 

45 Ouders willen hun kinderen vaker lopend of met de fiets naar school brengen 

6 Ouders willen geen bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid 

In de afgelopen periode is er nagedacht over verschillende mogelijkheden om de verkeerssituatie veiliger te maken. Verschillende scenario’s zijn de revue gepasseerd. Tijdens het opstellen van scenario’s is er contact geweest met buren en de gemeente om te komen tot een realistisch en haalbaar plan.    

 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren is het volgende plan bedacht.

 

 

Wat gaat er veranderen?

 • Geen fietsen meer op de stoep.
 • Ouders parkeren hun fiets op het verharde plein van groep 7
 • Auto’s stoppen niet voor de entree van de onderbouw.
 • De entree van de bovenbouw gebruiken we als kiss and ride. 
 • Bovenbouw fietsers maken gebruik van de entree aan het Zwarte Laantje.

Hier komt het nog aan te leggen pad naar het groep 7 plein. Op deze manier kunnen ouders op het plein parkeren i.p.v. op de stoep. Het is 10 minuten voor het ophalen van uw kind toegestaan uw fiets op het groep 7 plein te parkeren.

 

Wat blijft hetzelfde?

 • voor de auto’s hanteren we 1 richtingsverkeer
 • op het plein loopt je met de fiets aan de hand
 • voor fietsers is er geen 1 richtingsverkeer

Het is alleen mogelijk de verkeerssituatie te verbeteren met uw medewerking. 

Er worden op dit moment afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden. We houden u op de hoogte

 

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf zal op 3 oktober onze school bezoeken. Er worden portretfoto’s, een groepsfoto en eventueel een broertjes/zusjesfoto gemaakt. Nog voor 12.00 uur worden de broertjes en zusjes foto’s met de kinderen van groep 1 gemaakt. 

Hieronder vindt u een aantal tips van de schoolfotograaf m.b.t. de kleding van uw kind(eren) op deze dag.

 • De leukste foto’s krijgt u als uw kinderen zich prettig in voelen, in hun kleding
 • Zorg voor kleding met neutrale kleuren zonder print, fluorescerende kleuren, veel kleine stippen, sterren of strepen en andere vormen kunnen op een foto zorgen voor vreemde effecten. 
 • We maken ook totaal foto’s dus broek en schoen komen ook op de foto.

Boekenbeesten

Bij de kleuters zijn vanochtend prachtige boekenbeesten gemaakt. De kinderen mochten samen met een moeder, oma of opa hun eigen boekenbeest vullen en dichtnaaien achter een echte naaimachine. De kinderen zijn erg trots op het resultaat. Tijdens de boekenavond van dinsdag 10 oktober kunt u de boekenbeesten komen bewonderen… Nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp (hulp ouders/oma’s/ opa), wat een mooie boekenbeesten zijn het geworden!

 

Notulen ALV

De notulen van de algemene leden vergadering van 21 juni zijn hier terug te vinden:https://edeseschoolvereniging.nl/over-de-esv/bestuur/

Informatie Thuisclub schooljaar 2023-2024

Informatie over de overblijfkrachten van dit schooljaar is hier te vinden: Informatie overblijfkrachten dit schooljaar 

 

Kalender

3 oktober                           Schoolfotograaf                       
week van 2 oktober         Ouder/kindgesprekken

4 okt t&m 13 okt               Kinderboekenweek

week van 16 oktober      Herfstvakantie

23 oktober                        Studiedag

27 oktober                        Luizencontrole