Weekbrief 8 Schooljaar 2023-2024

Weekbrief 2023-10-03

Kinderboekenweek & boekenavond
Het is alweer bijna zover: de Kinderboekenweek 2023. Het thema is “Bij mij thuis”. In verschillende klassen wordt al mooi geknutseld rondom dit thema. Daarnaast is er deze week extra aandacht voor lezen en schrijven op school. 
De Kinderboekenweek begint op woensdag 5 oktober en duurt tot zondag 15 oktober. Op school wordt de week gezellig geopend op woensdagochtend, met alle klassen samen in de hal van de middenbouw. Ter voorbereiding worden er ondertussen bijzondere voorwerpen gevonden. Van wie zou toch die tandenborstel en pyjama zijn? Wie weet gaan we daar woensdag achterkomen….
Op dinsdagavond 10 oktober staat de boekenavond gepland. Jullie komen toch ook? Er is een speurtocht langs alle lokalen. In elke klas kan gekeken worden waar de kinderen allemaal aan gewerkt hebben tijdens de Kinderboekenweek. Ook zal “Boek en Buro” weer aanwezig zijn met een collectie boeken voor de verkoop. Ga hier zeker een kijkje nemen!
Wij wensen iedereen alvast een fijne Kinderboekenweek en graag tot ziens op dinsdagavond 10 oktober vanaf 18.30 uur.

Oudertevredenheidspeiling

Bedankt voor uw deelname! 

Responspercentage:                          49%

Norm:                                                  3

Mogelijke scores:                                tussen 1 en 4

Hoogste scores:

                                                           Pedagogische handelen score 3,31

                                                           Didactische handelen score 3,33

 

Laagste scores:

                                                            Kwaliteitszorg score 2,90

                                                            Zorg en begeleiding score 2,85

 

Wat gaan we doen met de uitslag?

  • bespreken tijdens het bestuursoverleg op 9 oktober a.s.
  • bespreken tijdens het overleg van de MR op 1 november a.s.
  • bespreken binnen het team tijdens de studiedag van 23 oktober a.s. tijdens dit overleg zal de uitslag worden omgezet naar actiepunten voor het schoolplan 2024-2027.

Gevonden sleutels

Naast de gevonden voorwerpen bak is er een aparte plek voor gevonden sleutels. Op dit moment liggen deze gevonden sleutels in het bakje. Herkent u een sleutel? Via de leerkracht van uw kind kunt u de sleutel weer terug krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 t/m 20 oktober     herfstvakantie

23 oktober                 studiedag

27 oktober                 luizencontrole