Weekbrief 9 schooljaar 2023-2024

Weekbrief 9 2023-2024

 

Vakdocent gym

Het is toch gelukt om via SportConnector een vakdocent gym na de herfstvakantie van start te kunnen laten gaan. Maandag 9 oktober is ze zich komen voorstellen in de verschillende klassen. Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Ik ben Iris Bakker, 22 jaar en woonachtig in Barneveld. Ik ben werkzaam bij SportConnector. En ik zal na de herfstvakantie de gymlessen gaan verzorgen bij ESV Ede. Mijn doel is om elke leerling beter te leren bewegen op eigen niveau. Dus daar zal ik de komende tijd samen met de leerlingen mee aan de slag gaan. Ik zie er naar uit!

TSO overleg

Overleg met de thuisclub.

Na de zomer- en kerstvakantie komt een groep van 6 leden (3 TSO en 3 ESV) bij elkaar om de afspraken na te lopen, eventueel aan te passen en te borgen. Daarna worden in elke groep de regels die we gebruiken door de groepsleerkracht en de overblijfkracht gezamenlijk met de kinderen besproken. 

 

Nieuwe regels.

Wat betreft de speelplek per groep ligt deze bij de TSO vast. Het team van de Thuisclub kan de kinderen op deze manier goed begeleiden. Elke groepsleerkracht heeft het schema waarop staat wie waar speelt, tussen 12.15 en 12.55 uur.

Wat betreft de kabelbaan hebben we afgesproken dat er maximaal 4 kinderen op het plateau mogen staan en dat elk kind alleen op “de pannenkoek” naar beneden glijdt. Zo houden we langer plezier van de baan en zorgen we voor veiligheid. 

 

Meedoen

Er staan twee medewerkers op elke groep tijdens het overblijven. Een van hen kan met de kinderen een sportactiviteit doen, terwijl de ander vanaf de zijkant op de groep let.

In het geval van een calamiteit, wordt het kind dat hulp nodig heeft overgedragen aan Diana. De medewerkers kunnen daarna terug naar hun groep.

Mocht er een conflict zijn, dan kunnen de kinderen eerst kijken of zij het zelf op kunnen lossen, maar zij geven wel altijd aan de overblijfkracht door dat er een conflict is. De overblijfkracht helpt de kinderen, mochten zij er niet uit komen. Vanaf groep 6 kan de hulp van de mediators gevraagd worden.

Bij de overdracht aan de groepsleerkracht om 12.55 uur wordt altijd gemeld hoe het overblijven is verlopen.

 

Leerlingenraad

Na de herfstvakantie zal er weer gestart worden met de leerlingenraad. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen worden betrokken bij ons onderwijs en willen ze graag laten meedenken over hoe we ons onderwijs kunnen vormgeven. 

Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten met behulp van een lesbrief uit wat een leerlingenraad is, wat er van de leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen. Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Uit de groepen 5 tot en met 8 worden twee leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. De leerlingenraad zal een paar keer per jaar vergaderen onder begeleiding van Juf Nicole. 

 

Irene Showkorpsen Jeugdband IRENE

folder Irene Open dag 20231028 voor scholen

Leerlingtevredenheidspeiling

Hierbij delen we de belangrijkste uitkomsten van de leerlingtevredenheidspeiling:

Responspercentage: 89%

Norm: 3

Mogelijke scores: tussen 1 en 4

 

Hoogste scores:

                                    Pedagogisch handelen score 3,24

                                    Didactisch handelen score 3,23

 

Laagste scores:

                                    Kwaliteitszorg score 2,82

                                    Afstemming score 2,84

 

Wat gaan we doen met de uitslag?

  • besproken tijdens het bestuursoverleg op 9 oktober
  • bespreken tijdens het overleg van de MR op 1 november a.s.
  • bespreken tijdens het overleg met de leerlingenraad
  • bespreken binnen het team tijdens de studiedag van 23 oktober a.s. tijdens dit overleg zal de uitslag worden omgezet naar actiepunten voor het schoolplan 2024-2027.

 

Kalender

16 t/m 20 oktober             Herfstvakantie

23 oktober                        Studiedag

27 oktober                        Luizencontrole

20 november                    Dag van het kind

22 november                    Supriseavond 

29 november                    Schoen zetten