Weekbrief 17 – 2023/2024

Jaarplan 2024

Op onze jaarplan poster 2024 kunt u zien wat het team van de ESV wil gaan aanpakken in het komende jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke school in Nederland werkt vanuit bepaalde uitgangspunten, is op een eigen manier georganiseerd en geeft zelf vorm aan de inhoud van het onderwijs. Deze en nog meer zaken worden vastgelegd in het schoolplan. In 2024 start ons nieuwe schoolplan 2024-2027. Op onze site is het schoolplan en een pdf van de poster terug te vinden: Schoolplan – jaarplan

 

Kerstdiner en lampionnenoptocht

Woensdag 20 december is het jaarlijkse kerstdiner op de ESV. De kinderen hebben er al veel zin in! Hierbij de laatste informatie voor deze avond. 

De kinderen worden (samen met het eten) tussen 17.20-17.30u op school verwacht. Vervolgens gaan alle kinderen in hun eigen groep gezellig dineren. Dit jaar is er helaas geen ouderborrel/kerstplein op het schoolplein. Zoals u in voorgaande weekbrieven heeft kunnen lezen is dit verplaatst naar later in het jaar. Zou u dinsdag 19 december of woensdag 20 december uw kind alvast een bord/beker en bestek mee willen geven in een plastic tas, alles voorzien met de naam van uw kind.

Ouders/grootouders/broertjes/zusjes zien we graag om 19.00u weer bij de lampionnenoptocht. De lampionnenoptocht start om 19.00u bij de kleuteringang. We vragen u om een plekje langs de route te zoeken en hier te blijven staan gedurende de optocht. Neemt u gerust zelf ook een lichtje mee, dan zorgen we met z’n allen voor een sfeervol verlichte route. 

De kleuters worden begeleid door de kinderen uit de groepen 6 en 7. De kleuters en de kinderen van groep 3 maken een lampion op school, maar voor de overige groepen vragen we of u zelf een lichtje mee wil geven (bijvoorbeeld een zaklamp, lichtslinger of een kaarsje op batterijen). Hieronder kunt u de route zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de lampionnenoptocht gaan alle kinderen terug naar de klas. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunt u ophalen in de klas. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten. 

 

Inzet van Remedial Teaching (RT)

Bij de start van het schooljaar 2023-2024,  zijn de IB-ers opnieuw gaan bekijken hoe de kwaliteit van de zorg binnen de ESV passender gemaakt kan worden. Dit betreft mede de RT. 

De inzet van RT wordt in samenspraak met de Intern Begeleider (IB-er) bepaald. Op basis van de zorgvuldige beoordeling van de leerkracht, die na analyse van de onderwijsresultaten en de dagelijkse observaties, de behoeften van elke leerling in kaart heeft gebracht. 

Remedial Teaching, buiten de klas, wordt in blokken aangeboden, tussen de vakantieperiodes. Dit stelt ons in staat, binnen een kort tijdsbestek, specifieke leerstof hiaten aan te pakken en de nodige ondersteuning te bieden. Deze geplande blokken zorgen voor een gestructureerde aanpak, waarbij zowel de RT-er als de leerling zich kunnen richten op het efficiënt verwerken van leerachterstanden.

In de reguliere klasomgeving krijgen de leerlingen die dit nodig hebben, dagelijks een verlengde instructie van de leerkracht. Deze verlengde instructie zorgt ervoor dat de kinderen optimaal profiteren van het leerproces. De aanpak is hierbij gericht op differentiatie, waarbij de instructie door de leerkracht wordt aangepast aan de individuele behoeften van de leerlingen. 

Zo zijn wij in staat ons onderwijs nog beter af te stemmen op de individuele behoeften van de leerlingen en om de effectiviteit van de geboden ondersteuning te vergroten.

 

Ter informatie: IVN schoolgidsen

Klik hier voor meer informatie: https://www.ivn.nl/afdeling/ede/schoolgidsencursus-2024/

Kalender

14 december                    Schoolschaatsen gr 5 t/m 8        

20 december                    Kerstdiner + lampionnenoptocht

22 december                    Showtime alleen voor de kinderen

22 december                    Les tot 15:00 uur voor 5/6/7 en 8 niet voor —–>1/2/3/4 deze 

                                                                                                         groepen zijn om 12:00 vrij                                                                             

25 dec t/m 5 jan               Kerstvakantie