Weekbrief 18 2023-2024

Weekbrief 18 2023-2024

Kerstwens 

De kerstvakantie staat alweer bijna voor de deur. Op 22 december hebben de groepen 5/6/7 en 8 gewoon les tot 15.00 uur en groep 1/2/3/4 zijn zoals gebruikelijk op vrijdag om 12.00 uur vrij. Woensdag staat het kerstdiner op het programma. Namens het team en het bestuur wens ik u fijne kerstdagen en een leerzaam 2024.

 

Kerstdiner

Morgenavond vindt het kerstdiner plaats. We hebben er allemaal erg veel zin in! De kinderen worden (samen met het eten) tussen 17.20-17.30u op school verwacht. Vervolgens gaan alle kinderen in hun eigen groep gezellig dineren. Mocht u nog geen bord/beker en bestek meegegeven hebben, dan kan dit morgenochtend ook nog. 

Ouders/grootouders/broertjes/zusjes zien we graag om 19.00u weer bij de lampionnenoptocht. De lampionnenoptocht start om 19.00u bij de kleuteringang. We vragen u om een plekje langs de route te zoeken (zie weekbrief van vorige week) en hier te blijven staan gedurende de optocht. Neemt u gerust zelf ook een lichtje mee, dan zorgen we met z’n allen voor een sfeervol verlichte route. De kleuters worden begeleid door de kinderen uit de groepen 6 en 7. Het is leuk als ook de kinderen van groep 4 t/m 8 een lichtje van huis meenemen.

I.v.m het weer, houden we even een slag om de arm over de route zoals deze vorige week is vermeld. Mocht het regenen, dan lopen de kinderen een alternatieve route door de school. Helaas is er dan geen plek voor alle (groot) ouders, broertjes en zusjes. We zullen dit dan tijdig met u communiceren via parro.

 

Schoolschaatsen

Op donderdag 14 december gingen de groepen 5 tot en met 8 allemaal een uur schaatsen bij Friends on Ice op het Raadhuisplein. Onze gymjuf Iris en assistent Boyd waren de hele dag op de schaatsbaan om de kinderen te begeleiden. Zowel de beginnende schaatsers als de gevorderden vermaakten zich goed op de ijsbaan. De kinderen waren zeer behulpzaam en probeerden elkaar het schaatsen te leren en te ondersteunen. Het was een groot succes.

Gym

Begin november heeft onze vakdocent gym, Iris, laten weten een andere baan te hebben aanvaard. Hieronder licht Iris haar aangekondigde vertrek toe: 

 

“Laatst lazen jullie mijn stukje waarin ik mijzelf voorstelde. Helaas is dit een ander stukje. Ik

kondig bij deze namelijk aan dat ik per 1 januari uit dienst treed bij SportConnector. Mijn

vertrek bij SportConnector betekent ook gelijk mijn vertrek bij de ESV. Dit omdat ik andere

ambities heb en een baan heb gevonden die hierbij aansluit. Ik ga werken op een middelbare school dichter bij huis. Dit is vanaf begin af aan al gecommuniceerd, desondanks is een volledige oplossing nog niet gevonden. Vanuit SportConnector wordt er gezocht naar een oplossing. Bedankt voor de leuke tijd!”

 

Na de kerstvakantie zal Bjorn Versteeg op maandag de gymlessen verzorgen. Bjorn heeft in de afgelopen periode Iris een keer vervangen. Op dit moment is er nog geen vakdocent beschikbaar voor donderdag. Na de kerstvakantie informeren wij u over hoe de gymlessen er op donderdag uit komen te zien.

 

 

Kalender

 

20 december  Kerstdiner + lampionnenoptocht 
22 december Showtime alleen voor de kinderen
22 december Les tot 15:00 uur voor 5/6/7 en 8. Les tot 12:00 voor 1/2/3 en 4
25 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 
12 januari Luizencontrole
24 januari Nationale voorleesdag