Weekbrief 20 2023-2024

Weekbrief 20 2023-2024

 

Oudergesprek februari 2024

 

In de week van maandag 12 t/m donderdag 15 februari is het mogelijk om met de leerkracht(en) van uw kind over zijn/haar ontwikkeling en het rapport te komen

praten. Heeft u specifieke vragen of denkt u meer tijd nodig te hebben voor een gesprek, dan kunt u dit afstemmen met de betreffende groepsleerkracht(en).

U krijgt de uitnodiging voor het gesprek via de Parro.

Deze ronde zijn er geen kinderen aanwezig tijdens het gesprek.

 

Nieuws vanuit het bestuur

 

De ESV is een vereniging en dat zijn we met elkaar. Elke ouder is verantwoordelijk. Het bestuur is namens de leden – ouders – gekozen. Het is belangrijk dat het bestuur van de ESV op sterkte is. Dat is belangrijk voor de continuïteit. Kom jij ons bestuur versterken?

Voor meer informatie stuur een mailtje naar bestuur@esvede.nl

Link voor de flyer van de bestuur klik hier

 

Krista Smidt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 januari 2024 was Krista Smidt, leerkracht van groep 7, precies 25 jaar in dienst binnen het onderwijs. Dat kan natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Aangezien deze datum in de kerstvakantie viel, kreeg Krista vorige week een bloemetje en een cadeau aangeboden door het bestuur. Van harte gefeliciteerd Krista!

 

Krista heeft ervoor gekozen haar 25-jarig ambtsjubileum te vieren op 2 februari a.s. met een leuke middag met haar eigen groep. Diezelfde avond gaat ze met haar man en het team uit eten.   

 

Christa Immink

 

Na 26 jaar werkzaam te zijn geweest voor de ESV heeft Christa Immink per half februari een andere baan geaccepteerd. Christa is dit schooljaar voor twee van haar drie ESV werkdagen op basis van detachering van start gegaan bij het samenwerkingsverband. Ze heeft besloten daar een vaste baan te accepteren. Wij feliciteren Christa met haar nieuwe baan en gunnen haar deze mooie nieuwe uitdaging binnen het samenwerkingsverband. Hieronder licht Christa zelf haar vertrek toe:

 

Beste ouders, 

Na 26 jaar gewerkt te hebben op de ESV neem ik over 5 weken afscheid van deze fijne en mooie school. In deze 26 jaar ben ik getuige geweest van generaties kinderen die zijn opgegroeid van kleuters naar groep 8-ers die klaar zijn voor het middelbaar, dit samen met mijn enthousiaste en lieve collega’s. Het verlaten van de ESV na zo’n lange periode is meer dan alleen een professionele overgang; het is een afscheid van een plek vol verhalen en herinneringen. 

Het afscheid van de ESV is voor mij het begin van een nieuw avontuur bij het Samenwerkingsverband in deze regio als Steunpuntcoördinator. Bij het Samenwerkingsverband ben ik sinds de zomervakantie al twee dagen werkzaam op detacheringsbasis vanuit de ESV als Contactpersoon Jonge Kind, zo heb ik de organisatie en werkwijze al leren kennen. Bestuur ESV en Evert, nogmaals bedankt hiervoor. 

Ook u als ouder wil ik bedanken voor het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt in de begeleiding van uw kind(eren). De kinderen zal ik zeker gaan missen, net zoals mijn fijne collega’s. 

Groetjes, Christa Immink

 

Aangezien Christa op dit moment al op detacheringsbasis twee dagen voor het samenwerkingsverband werkt, worden deze werkzaamheden al anders ingevuld. Maite neemt het bouwcoördinatorschap onderbouw waar. Christa haar taken binnen de Remedial teaching worden waargenomen door Majorie en Jolien. Op dit moment werkt Christa één dag als intern begeleider onderbouw voor de Edese Schoolvereniging.

Na de voorjaarsvakantie zal Mascha Regtien deze dag overnemen van Christa. Op dit moment is Mascha al intern begeleider van groep 3 en 4. 

Op 15 februari nemen we tijdens de showtime afscheid van Christa.

   

 

Verrekijkers

 

Er zal een personele wijziging plaatsvinden bij de Verrekijkers. Mascha neemt de taken over van Christa, als intern begeleider. Ze zal deze taken uitvoeren in plaats van haar taken als leerkracht van de Verrekijkers. Ardin van Emmerik zal haar taken als leerkracht van de Verrekijkers overnemen. Mascha blijft als specialist hoogbegaafdheid wel betrokken bij het aanbod. De ouders met een kind bij de Verrekijkers zijn in een aparte brief geïnformeerd.  

 

De Thuisclub

 

Ook in het nieuwe jaar heeft De Thuisclub als doel om de kinderen op een prettige, veilige,

ontspannen, sportieve en verantwoorde manier te laten overblijven op de ESV. Onderstaand treft u een aantal onderwerpen ten aanzien van het overblijven die wij graag (nogmaals) onder de aandacht willen brengen.

 

Link naar: informatie van de Thuisclub januari

Link naar: overblijfgids De Thuisclub ESV 2023-2024

 

Kalender

 

15t/m/ 19 januari toetsweek 1
22 t/m 26 januari toetsweek 2
29 jan t/m 2 feb toetsweek 3
6 februari ontruimingsoefening
6 en 7 februari doorstroomtoets groep 8
7 februari studiedag groep 1 t/m 7 vrij
9 februari rapport 1 mee
12 t/m 15 februari rapportgesprekken
15 februari showtime
16 t/m 23 februari voorjaarsvakantie