Weekbrief 24 2023-2024

Christa neemt afscheid

Op 15 februari neemt Christa Immink na 26 jaar afscheid van onze school. Het bestuur en team nemen afscheid tijdens een afscheidslunch, de kinderen nemen afscheid tijdens de Christa showtime. Er is geen afscheidsmoment voor ouders. Wilt u Christa gedag zeggen? Na 15.00 uur kunt u haar nog even een hand geven. Christa is dan te vinden nabij de entree van de kleuters. 

Rapportgesprekken

Deze week staat in het teken van de oudergesprekken. U heeft vorige week het rapport van uw kind(eren) ontvangen. De groepsleerkrachten beantwoorden graag uw mogelijke vragen. Kinderen die tijdens het rapportgesprek buitenspelen doen dat los van de BSO leerlingen. De BSO is verantwoordelijk voor de kinderen die de BSO bezoeken. Voor hun aanbod is het onwenselijk dat andere kinderen aansluiten.  

Toetsweken

Alle Cito Leerling in Beeld toetsen zijn ondertussen afgenomen. Op donderdag 1 februari heeft het team samen met de intern begeleiders het resultaat geanalyseerd. Op basis van de analyse worden de plannen voor het onderwijs in de komende periode ingericht. Tijdens de rapportgesprekken bespreekt u onder andere de Cito resultaten. Na de rapportgesprekken kunt u de resultaten ook terug vinden in het ouderportaal. 

Speellokaal kleuters

Op maandag is er een nieuw klimrek in het speellokaal van de kleuters geïnstalleerd. Het nieuwe klimrek heeft weer meer mogelijkheden dan het oude klimrek en deze  moest worden vervangen.

Wij wensen iedereen alvast een fijne voorjaarsvakantie. Vrijdag 16 februari is de eerste vakantiedag. 

TSO

Informatie van De Thuisclub – voorstellen TSO team februari

 

Kalender

12 t/m 15 februari rapportgesprekken
15 februari showtime
16 t/m 23 februari voorjaarsvakantie
29 februari informatieavond groep 8
1 maart luizencontrole
6 maart

informatieavond

Gezonde School

20 maart  studiedag