Weekbrief 26 2023-2024

Weekbrief 26 2023-2024

 

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u via WIS collect een mail waarmee u de betaling kunt voldoen.

2024-03-05 brief vrijwillige ouderbijdrage.pdf

Ouderavond 6 maart De Gezonde School

In het schooljaar 2022 – 2023 zijn we gestart met dit project. In de media was er steeds meer aandacht voor voedselvaardigheid. De aanvraag voor subsidie werd gehonoreerd en daarop zijn we gestart. Het eerste jaar was het programma met name gericht op de kinderen: smaaklessen, eet wissels bij Sint en Kerst en Speedy Bites bij het slotfeest.

Dit jaar willen we een stap verder gaan: ouders betrekken bij het belang van goede keuzes voor het 10 uurtje, de lunch en traktaties. Wij hebben als school wel afspraken, maar er ligt niets vast in een beleidsplan. Wij zijn van mening dat een goed beleidsplan gedragen moet worden door zoveel mogelijk geledingen binnen de school.

In dat kader hebben we voedingsdeskundige Tessa gevraagd om ons te informeren over ‘wat voedsel met je doet’. Met deze informatie en het gesprek daarna wilden we meer inzicht krijgen in de mogelijkheden voor onze kinderen en de school om daarna een volgende stap te kunnen zetten.

De betrokkenheid vanuit u als ouders is er zeker, maar door het kleine aantal aanmeldingen 

voor de informatieavond konden we deze helaas niet door laten gaan en hebben we voor een andere aanpak gekozen. Daar is gisteren overleg met de werkgroep en Tessa over geweest: we hebben leuke, nuttige, verantwoorde en inspirerende ideeën!

Op dit moment werkt Tessa aan een mogelijk te starten rubriek in de weekbrief, waarbij we  naast de informatie van haar kant, ook die van kinderen en ouders een plek willen geven.

Zo werken we gezamenlijk toe naar het te vormen beleidsplan.

 

Paasontbijt

Donderdag 28 maart is het jaarlijkse paasontbijt op de ESV. In de weekbrief van dinsdag 19  maart is hier verdere informatie over te lezen. 

 

Studiedag 20 maart

Op 20 maart zijn de leerlingen een dagje vrij, want er staat een studiedag op het programma. Tijdens deze studiedag staat er, in de ochtend, een nascholing effectieve instructie op het programma. Maaike Smit van Melior zal deze nascholing verzorgen. Op 11 en 14 maart zal Maaike in elke groep een instructie observeren, zodat ze de nascholing goed kan laten aansluiten op de ontwikkeling van onze leerkrachten. Het middagprogramma staat in het teken van zicht op ontwikkeling.

Kalender

 

20 maart  studiedag
28 maart  paasontbijt
29 maart goede vrijdag
1 april tweede paasdag
10 april suikerfeest
18 april showtime