Weekbrief 27 2023-2024

Weekbrief 27 2023-2024

 

Bijzonderheden/Wijzigingen agenda  

 

27 Juni Rapport 

Op deze datum zal uw kind het rapport vanuit school meekrijgen naar huis. 

 

28 juni zomerfeest 

Op deze datum zal het ESV zomerfeest plaatsvinden., verdere toelichting hierover volgt nog tegen die tijd.  

 

Kalender

20 maart  studiedag
28 maart paasontbijt
29 maart goede vrijdag kinderen vrij
1 april tweede paasdag kinderen vrij
8 t/m 12 april schoolkamp groep 8
10 april suikerfeest
17 april sportolympiade groep 4-5
18 april Showtime