Weekbrief 29 2023-2024

Weekbrief 29 2023-2024

 

Studiedag

Op 20 maart hadden de kinderen een dagje vrij en stond er een studiedag op het programma. Het ochtendprogramma stond in het teken van effectieve lessen. Maaike Smits van Melior Advies heeft het ochtendprogramma verzorgd. Op 11 en 14 maart heeft Maaike samen met Evert bij elke leerkracht een les bezocht. Hierdoor kon de training tijdens de studiedag goed aansluiten op de behoeften van het team.

Wat kwam zoal aan bod? Hoe zorgen we voor een blijvende impact op leren? Wat vertelt de wetenschap ons over effectieve lessen? Hoe zorgen we voor een hoge betrokkenheid? Dit zijn zomaar een aantal zaken die langs zijn gekomen. Het was een leerzame ochtend. Dit ochtendprogramma past bij punt 1 van ons jaarplan: rode draad en doorgaande lijn.

Het middagprogramma verschilden per bouw. De onderbouw heeft nagedacht over de doelen die we aanbieden in de onderbouw. Welke doelen moeten de leerlingen hebben behaald om een goede start te kunnen maken in groep 3? De bovenbouw is het thema voor de hele school gaan voorbereiden. Het thema van dit project is kunst. Binnenkort hoort u hier meer over.  

 

Zomerfeest 2024

Zoals u twee weken geleden in de weekbrief heeft kunnen lezen, zal het zomerfeest op vrijdag 28 juni plaatsvinden. Dit jaar zal het zomerfeest in het thema van ‘Kunst’ staan.

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Om het weer net zo succesvol te laten verlopen, zijn wij dit jaar opnieuw op zoek naar sponsoren. Elke manier van sponsoring is welkom, dit kan zowel financieel als op een andere manier. Kunt of wilt u hier wat in betekenen dan kunt u contact opnemen met Hanneke, Nicole, Betty of Maite.

 

Nieuws vanuit de schooltuin.

Het schooltuin seizoen is weer begonnen. Lekker vroeg dit jaar door het warme weer. We willen dit jaar met de Schooltuinclub beginnen. De Schooltuinclub is een club voor leerlingen uit groep 5, 6 en 7 die het leuk vinden om in de schooltuin te werken. Deze leerlingen zullen regelmatig in de schooltuin werken en ook in de pauzes soms de plantjes in de tuin water geven.

 

Ouders gezocht om de tuin klaar te maken

We zoeken nog ouders die de komende weken willen helpen om de tuin klaar te maken, zodat de kinderen straks kunnen zaaien en planten. Vindt u het leuk om binnenkort een uurtje of middagje in de tuin te wieden en eventueel om te spitten, laat het ons dan weten.

 

Schooltuin ouders

Daarnaast zoeken we nog ouders die op vrijdagmiddag wekelijks gezellig komen helpen in de schooltuin. Juf Anita zal ook helpen. Vindt u het leuk om in de tuin te werken en de kinderen te begeleiden, meldt u zich dan aan bij juf Anita (groep 3) of juf Krista (groep 7).

 

juf Anita en juf Krista

 

Kalender

 

28 maart paasontbijt
29 maart goede vrijdag kinderen vrij
1 april tweede paasdag kinderen vrij
8 t/m 12 april schoolkamp groep 8
10 april suikerfeest
17 april

sportolympiade groep 4-5

In de ochtend

18 april

sportolympiade groep 6,7,8

In de ochtend

18 april showtime