Weekbrief 31 2023-2024

Stagiaire gymlessen 

Hoi, ik ben Anne! Ik ben 14 jaar en ik woon in Scherpenzeel. Ik zit op school op de Meerwaarde in Barneveld. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te bakken! Ook zit ik op hockey en geef ik hockey training! Ik kom op 15 en 22 april meekijken met Anne.

Om verwarring te voorkomen, heet ze inderdaad ook Anne, puur toeval! 

Met vriendelijke en sportieve groet,

Anne Jacobs

Vakdocent LO

 

Avond4daagse

Beste ouders/verzorgers van de ESV-leerlingen groep 2 t/m 8

De wandelschoenen kunnen weer uit het vet; de avond4daagse komt er weer aan!!

Dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei hopen we weer met een grote club ESV-ers mee te lopen.

Inschrijven kan door per kind een inschrijfformulier in te vullen (zie link onderaan). Inschrijven kan tot uiterlijk 17 april.

Binnen 24 uur na aanmelding ontvangt u per e-mail een betaalverzoek van 5 euro (check ook uw spambox). Per aanmelding dient een betaling te worden uitgevoerd. Betalingen dienen uiterlijk 19 april binnen te zijn. Inschrijvingen die niet op tijd zijn betaald, worden niet doorgegeven aan wandelvereniging Blauw-Wit.

 

De avond4daagse lukt niet zonder uw hulp!!

Begeleiding

Alle kinderen lopen mee onder begeleiding van de ouders die zich hiervoor ingeschreven hebben.

Bij de 5 km lopen doorgaans veel (extra) ouders mee en wordt het soms een onoverzichtelijk geheel. De begeleidende ouders ontvangen op de avonden zelf een ESV hesje.

Deze begeleidende ouders hebben ook een ‘taak’ en zijn daarmee medeverantwoordelijk voor alle kinderen. Indien er onvoldoende begeleiders zijn, kan de veiligheid niet worden gewaarborgd en wordt er niet gelopen.

U kunt zich als begeleider inschrijven op eerder genoemd inschrijfformulier.

Klik hier voor inschrijving

Catering

Ook voor de catering hebben we hulp van ouders nodig voor het regelen van een fijne rustpauze. Hiervoor kunt u ook het genoemde inschrijfformulier gebruiken.

Tijdens de rustpauze wordt er door school voor de kinderen en aangemelde ouders gezorgd voor iets te drinken en iets lekkers (fruit, koek, o.i.d.). Deze spullen moeten naar de rustplek worden vervoerd en uitgedeeld aan de lopers.

Het is leuk en lekker om uw kind een tussendoortje mee te geven, maar in het kader van sportiviteit en gezondheid graag geen zakken snoep, chips etc. Denk eens aan komkommer, worteltjes, druiven enz.

Als bijlage bij dit bericht, ontvangt u alle relevante informatie als vertrektijden, de algemene regels, informatie voor de begeleiders, etc.

Wij gaan uit van een gezellige avond4daagse met hopelijk mooi weer!

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op:

Yvette van Minderhout 06-22984149, Jenneke Septer 06-23965843, Patricia de Gunst 06-41648376, Jimmy Kuijkens 06-54711121, Roberta Renken 06-23709325 of Barbera Snijders Blok 06-52661675

Voor de catering: Renate Burgers 06-12332828

Of per e-mail via avond4daagse.esv@gmail.com

Cursussen CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar door diverse cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingen voor kinderen, jongeren en ouders aan.

Voor één van deze activiteiten op 18 april is nog plek. Het betreft de gratis ‘Digitale Bijeenkomst Opvoedtoolbox’. Opvoeden? Soms best lastig!
Hoe doe je dat nou ? Hoe doen anderen het ? Is er een hulppakket ?
Veel ouders/verzorgers zouden graag wat opvoedtools krijgen en in gesprek gaan met andere ouders over opvoedvraagstukken waar iedereen tegenaan loopt. Het CJG ondersteunt ouders hier graag bij.
Tijdens deze gratis digitale bijeenkomst voor ouders/verzorgers met kinderen in de basisschoolleeftijd worden praktijkvoorbeelden besproken waar ouders veel mee te maken hebben.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.cjgede.nl/is/product/151870/187907/invis2/digitale-bijeenkomst-opvoedtoolbox

 

MR

Afgelopen donderdag 4 april heeft de MR weer vergaderd.

Tijdens de vergadering zijn o.a. de volgende punten besproken: de vrijwillige verenigingscontributie, vakantierooster 2024-2025, uitslag vragenlijst sociale veiligheid, formatie schooljaar 2024-2025, AVG-auditrapport.

 

8 t/m 12 april schoolkamp groep 8
10 april suikerfeest
17 april

sportolympiade groep 4-5

In de ochtend

18 april

sportolympiade groep 6,7,8

In de ochtend

18 april showtime

22 april t/m

3 mei

Meivakantie