Weekbrief 33 2023-2024

Weekbrief 33 2023-2024

 

Werkzaamheden

 

In de meivakantie is een nieuw pad aangelegd dat het mogelijk maakt dat ouders hun (bak)fiets op het plein kunnen parkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Heel fijn dat ouders hier meteen gebruik van maken. De stoep blijft nu vrij zodat leerlingen veilig over de stoep naar school kunnen lopen. Op het schoolplein lopen fietsers met de fiets aan de hand.

 

Woensdag 9 mei arriveren de door leerlingen ontworpen verkeersregels tegels voor de drie zones:

  • fietszone – het deel waar ook de gele streep staat
  • wandelzone – het deel tussen de gele strepen
  • ‘kiss and ride’ zone – het stuk tussen de gele streep bovenbouw entree en Wilgenlaan

 

Zet u uw kind af en rijdt u meteen door? Gebruik dan de ‘kiss and ride’ zone. Zo kunnen fietsers gebruikmaken van de fietszone en veilig via beide ingangen, aan de Zuidelijke Spoorstraat, het schoolplein betreden.

 

In de meivakantie heeft een bomenexpert onderhoudswerkzaamheden verricht aan de bomen. Op deze manier houden we ons mooie schoolplein veilig.     

 

Informatie vanuit Centrum Jeugd en Gezin

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar door diverse cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingen voor kinderen, jongeren en ouders aan. Dit doen zij veelal in samenwerking met andere organisaties.

 

In de link vindt u de activiteiten overzichten van april tot oktober 2024 voor de leeftijd 4-12 jaar. Dit betreft activiteiten voor deze leeftijdsgroep maar ook voor hun ouders.

 

https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten

 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging van het bestuur van de ESV voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 juni 2024 om 19.30 uur op de ESV. De aanwezigheid van ouders wordt zeer op prijs gesteld! Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

 

Visitatie

 

Het team van de Edese Schoolvereniging werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Regelmatig is er overleg tussen verschillende eenpitters (een bestuur met een school). Er is overleg tussen de intern begeleiders, directieleden en bijvoorbeeld de specialisten meer- en hoogbegaafdheid. Op 12 mei zal er een collegiale visitatie plaatsvinden op onze school. Een visitatiecommissie van de Triangel in Lunteren bezoekt onze school. Op 23 mei bezoekt de visitatiecommissie van de ESV de Triangel. Wat valt op en wat kunnen we van elkaar leren is de centrale vraag.    

 

Kalender

 

8 mei Juffen en meesterdag
9 en 10 mei Hemelvaart
17 mei Luizencontrole
20 mei  2de Pinksterdag
21 t/m 24 mei Avondvierdaagse
19 juni ALV