Weekbrief 34 2023-2024

Weekbrief 34 2023-2024

 

Inhoudsopgave

 

In deze weekbrief zal worden gesproken over de volgende punten

-Vacature

-Ouderraad

-Vacature OR 2024-2025

-Verkeer

-AVG

-Avond4daagse 

-Vakantierooster 2024-2025

-Nieuwe coördinator luizen pluizen 

Vacature

 

Er ontstaat in het schooljaar 2024-2025 een vacature op onze school. Hierbij delen we de vacaturetekst. Fijn als u deze deelt met eventuele kandidaten.

Klik hier voor de vacaturetekst 

 

 

Ouderraad

 

De Ouderraad (OR) ondersteunt de leerkrachten bij allerhande activiteiten en is het eerste aanspreekpunt van de leerkracht in ondersteuning van activiteiten in de betreffende klas. De OR bestaat uit alle klassenouders van de groepen 1 tot en met 8, een voorzitter en vicevoorzitter en 2 teamleden (leerkrachten).

 

Iedere ouder kan zich opgeven als klassenouder voor de klas van zijn of haar kind, zodra er een vacature ontstaat. Deze ontstaat jaarlijks bij de kleuters, in verband met de

toestroom van nieuwe ouders én indien een huidig OR lid herkiesbaar is. Indien er meerdere ouders in  1 klas zijn opgegeven, zal er door middel van loting een keus gemaakt worden. Het kan hierbij voorkomen dat een huidig, herkiesbaar OR lid, dat jaar blijft.

 

Een klassenouder wordt benoemd voor twee jaar. In totaal kan een ouder maximaal vier jaar aaneengesloten klassenouder zijn. Indien er vier jaar als klassenouder op zit, kan er niet meer gereageerd worden op vacatures. 

 

Klassenouders ondersteunen activiteiten die in eerste instantie door de leerkrachten zijn geïnitieerd en ontwikkeld. Natuurlijk doen zij dit niet altijd alleen en de klassenouder zal indien gewenst de hulp van andere ouders inschakelen. Wat doet de OR zoal?

  • Ondersteunen bij activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen, zoals schoolreisjes, sinterklaas- en kerstviering, het paasontbijt en feestjes op school
  • Activiteiten binnen de groep, waarbij de leerkracht indien gewenst hulp van de klassenouder inschakelt
  • aanwezig bij showtimes en verzorgt hierbij beeldmateriaal voor overige ouders
  • regelt gezamenlijk cadeaus voor de leerkrachten zoals met sinterklaas, meester/ juffendag en eindejaarsknutsel
  • Beheert de klassenapp en de communicatie daarbinnen indien er vragen vanuit ouders zijn of mededelingen vanuit de leerkracht
  • Gemiddeld 5 keer per jaar vergaderen met de ouderraad

 

Vacature OR leden 2024-2025

Voor het schoolj

aar 2024-2025 is er per groep een klassenouder en indien gewenst een vice klassenouder. (een ouder met een kind in de desbetreffende groep) In de volgende klassen zijn er, mede door herkiesbaarheid, komend jaar vacatures.

Leeuwen

Giraffen

Olifanten

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8 

 

Lijkt het je leuk om klassenouder te zijn van de groep van jouw kind? Meld je dan vóór 31 mei aan met jouw naam, de klas waarvoor je je aanmeldt en of je eerder OR lid bent geweest en voor hoeveel jaar via or@esvede.nl

Voor vragen kun je terecht bij de voorzitter, Claudia van Bommel, OR team lid Maite vd Bovenkamp (leerkracht Giraffen) of bij jouw huidige klassenouder. 

Let op: aanmelden kan alleen via bovenstaand e-mailadres voor 31 mei.

 

Verkeer

Vorige week zijn de laatste verkeersveiligheidsaanpassingen gerealiseerd aan de Zuidelijke Spoorstraat. De gele doorgetrokken streep staat er weer duidelijk en de door leerlingen ontworpen stoeptegels zijn geplaatst. Hieronder vindt u een foto van elke stoeptegel met de leerling erbij die deze heeft ontworpen. We mogen trots zijn op deze prachtige tegels!

 

Kiss and Ride: graag hier uw kind(eren) uit laten stappen als u meteen doorrijdt. 

 

 

 

 

 

 

Wandelzone: de stoep vrij houden voor wandelaars

 

 

 

 

 

 

Fietszone: Dit gebied vrij houden voor fietsers

 

 

 

 

 

 

Wat is de regel bij een gele doorgetrokken streep?

“Een gele doorgetrokken streep betekent dat je niet mag parkeren én niet mag stilstaan.”

 

U kunt uw kind(eren) laten uitstappen bij de zone: Kiss and Ride.

 

AVG

 

Deze week delen we met u het: 2024-02-28 AVG – Reglement FG.pdf

 

Avond4daagse

Informatie avond4daagse 2024: dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei

 

Om de avond4daagse soepel te laten verlopen, gelden de volgende regels (naast normale zaken  als geen afval op de grond gooien, op de paden en stoepen blijven, opvolgen instructies verkeersregelaars en begeleidende ouders, geen vernielingen aanbrengen, etc):

– Om het doorlopen te bevorderen, gaan er geen wandelwagens en/of huisdieren mee.

– De kinderen dienen op alle 4 de avonden het ESV-hesje zichtbaar te dragen. De hesjes van school s.v.p. niet zelf wassen

– Op de rustplaats staat er voor de kinderen en ouders die voor een medaille lopen iets te drinken en wat lekkers klaar.

– Aan- en afmelden voor de eerste 3 avonden: de medaillelopers melden zich aan en af bij hun contactpersoon (zie onder) op de verzamelplaats. 

Afmelden is de laatste avond niet nodig, omdat de medailles voor het starten van het defilé zijn uitgedeeld.

 

Vertrektijden:

15 km – dinsdag t/m donderdag verzamelen alle deelnemers van de 15 km zich tussen 17:45 uur en 18:00 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Zij vertrekken uiterlijk 18:00 uur.

10 km – dinsdag t/m donderdag verzamelen alle deelnemers van de 10 km zich tussen 18:00 uur en 18:15 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Zij vertrekken uiterlijk 18:15 uur.

5 km – dinsdag t/m donderdag verzamelen alle deelnemers van de 5 km zich tussen 18:15 uur en 18:30 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Zij vertrekken uiterlijk 18:30 uur.

 

De tijden voor de vrijdag worden via de klassenapps verspreid, zodra het startnummer in het defilé bekend is. Op vrijdag loopt iedereen 5 km en zal er niet voor 19.00 uur worden gestart.

 

Aankomsttijden:

Dinsdag, woensdag en donderdag worden de deelnemers van de 5 km terug verwacht bij de Scapino om ongeveer 20:00 uur.

Dinsdag, woensdag en donderdag worden de deelnemers van de 10 km en 15 km terug verwacht bij de Scapino om ongeveer 20:45 uur.

Vrijdag wordt het later. De deelnemers stellen zich op bij ‘de Bloedsteen’ in de Doolhoflaan en zijn rond 20:00 uur bij de Concordialaan. Ze lopen dan direct door richting het centrum, waar de burgemeester en de heidehoogheden het defilé afnemen.

 

Aanmelden 4 avonden:

– Bij de grote kerk, voor de Scapino (naast Stadscafé Oscar).

– Elke avond melden alle deelnemers zich aan bij een van de leden van de avond4daagse-commissie:

5 km: bij Patricia de Gunst 06-41648376, Caitlin Kamerling (06) 52545004 en Jimmy Kuijkens 06-54711121

10 km: bij Yvette van Minderhout 06-22984149, Jenneke Septer 06-23965843, Barbera Snijders Blok 06-52661675

15 km bij Roberta Renken 06-23709325

Elke avond melden de begeleidende ouders/verzorgers zich ook aan bij één van de leden van de avond4daagse-commissie en krijgen dan ook een ESV-hesje.

 

Is je kind een avond verhinderd, geef dat tijdig door – dat voorkomt onnodig lang wachten tot de vertrektijd.

 

Vakantierooster 2024-2025

 

Herfstvakantie: 28 oktober t/m 1 november 2024

Studiedag 1: 4 november 2024

Kerstvakantie: 23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Studiedag 2: 12 februari 2025

Voorjaarsvakantie: 21 t/m 28 februari 2025

Studiedag 3: 26 maart 2025

Meivakantie: 18 april t/m 5 mei 2025

Hemelvaart: 29 en 30 mei 2025

2de Pinksterdag: 9 juni 2025

Studiedag 4: 17 juni 2025

Zomervakantie: 21 juli t/m 29 augustus 2025

 

Op de site zijn de schoolvakanties hier terug te vinden. 

(onder de vakanties van schooljaar 2023-2024)

 

Nieuwe luizen pluizen coördinator 

Aanstaande vrijdag is de laatste officiële luis controle van dit schooljaar. Dat is een goede kans voor jou, de nieuwe coördinator luizen pluizen, om over mijn schouder mee te kijken wat het allemaal inhoud!

Dit jaar was ik Hoofd-Luis. Aan het einde van het schooljaar gaat mijn dochter van de school en neem ook ik afscheid van de ESV. Daarom zoek ik iemand die deze taken van mij wil overnemen met ingang van het nieuwe schooljaar.

 Op vrijdag 17 mei hebben we de laatste officiële luizencontrole van dit schooljaar en dan kan ik je laten zien wat het allemaal inhoud. Heb je interesse om voor het volgende schooljaar de nieuwe Hoofd-Luis te worden, ook als je het nog niet helemaal zeker weet, neem dan contact met mij op: Sacha Franke 0615527175 of stuur een email naar administratie@esvede.nl. Dan zorg ik ervoor dat je er met ingang van het nieuwe schooljaar helemaal klaar voor bent!

 

Kalender

 

9 en 10 mei Hemelvaart
17 mei Luizencontrole
20 mei  2de Pinksterdag
21 t/m 24 mei Avondvierdaagse
19 juni ALV