Weekbrief 18 schooljaar 2022-2023

Nieuwjaar

Namens de ESV willen we iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen.

In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over het jaar 2023 en het 100 jarig bestaan van de ESV.

Cito-toetsen

Volgende week maandag starten de Midden Cito-toetsen weer. Deze dagen vergen veel energie van de leerlingen, het is dan ook heel erg fijn als de leerlingen lekker uitgerust en fit aan deze weken beginnen. De toetsen vallen namelijk uiteen in meerdere delen, de leerlingen zijn dus langer dan één week druk met deze toetsen.

Ouder(kind) gesprekken februari 2023

In de week van maandag 13 t/m vrijdag 17 februari is het mogelijk om met de de leerkracht(en) van uw kind over zijn/haar ontwikkeling en rapport te komen praten tijdens de geplande ouder (kind) gesprekken. Heeft u specifieke vragen of denkt u meer tijd nodig te hebben voor een gesprek, wilt u dit dan afstemmen met de betreffende groepsleerkracht(en). U krijgt via de Parro een uitnodiging voor de gesprekken.

Nieuwsbrief Sportservice

Als eerste wens ik iedereen een sportief 2023. Ik ben Minke, de vakleerkracht bewegingsonderwijs van Sportservice De Vallei. Ik ben erg blij dat de school ook in 2023 kiest voor professionele gymlessen. Goed en gevarieerd bewegen is… Lees hier verder.

 

AGENDA

Vrijdag 13 januari Luiscontrole
Woensdag 8 februari Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
Maandag 13 t/m vrijdag 17 februari Ouder (kind) gespreksavond 1 t/m 8
Vrijdag 24 februari Vrije dag voor de voorjaarsvakantie; alle leerlingen zijn vrij.
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie
Vrijdag 10 maart Luiscontrole
Vrijdag 24 maart Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij