Weekbrief 25 schooljaar 2022-2023

Programma Startdag 100-jarig bestaan

Woensdag 15 maart
08.30 uur Opening door de burgemeester/wethouder (Evert en Rianne) ESV-lied met de hele school zingen
09.00 uur Naar de klas
Goochelaar 0 t/m 4 (09.15 – 10.00)
Goochelaar 5 t/m 8 (10.30 – 11.15)
10.00 uur Eten/drinken en buiten spelen
10.45 uur Taart eten op volgorde van groepen (starten bij Leeuwen) 11.45 uur Ouders komen voor taart en team act
12.30 uur Naar huis. 

Bij slecht weer vindt de team act om 11.15 uur plaats.

Vacature Ledenraad

Met ingang van het nieuwe schooljaar, zoeken we vervanging voor Hester van der Velde (moeder van Roos, groep 8). Hester heeft de portefeuille ‘onderwijskundige zaken’ in haar beheer. De ledenraad bestaat uit 3 leden; de zittingsduur is in principe 3 jaar. Leden worden door de ALV gekozen en benoemd. De ledenraad heeft expertise op het gebied van onderwijs, HRM en financiën. De ledenraad houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van het bestuur. Qua tijdsbesteding kan je rekenen op 3 tot 4 reguliere vergaderingen met het bestuur per jaar. Bij specifieke vragen of bespreekpunten kunnen er extra overlegmomenten gepland worden. De LR bestaat verder uit Marcel Marks, vader van Thijs (groep 4) en Sven (Leeuwen) en Yvette van Minderhout, moeder van Kim (groep 8) en Bram (groep 7). Marcel heeft de HRM aangelegenheden in zijn portefeuille, Yvette de financiën. Lijkt dit je wat of heb je vragen, neem gerust contact met een van ons op of meld je bij de directeur, dan brengt hij je in contact met ons.

Nieuwsbrief Gymonderwijs De Vallei

Nieuwbericht-vakdocent-bewegingsonderwijs-Maart 2023

AGENDA

Vrijdag 10 maart Luiscontrole
Vrijdag 24 maart Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
Vrijdag 7 april Goede vrijdag
Maandag 10 april Tweede Paasdag
Maandag 24 april t/m 5 mei Meivakantie