Weekbrief 7 schooljaar 2023-2024

Tevredenheidsonderzoek (herinnering) In weekbrief 5 stond een vooraankondiging voor een oudertevredenheidsonderzoek in de periode 18 september tot en met 2 oktober.…

Lees meer

Weekbrief 6 2023-2024

Tevredenheidsonderzoek (herinnering) In weekbrief 5 stond een vooraankondiging voor een oudertevredenheidsonderzoek in de periode 18 september tot en met 2 oktober.…

Lees meer

Weekbrief 37 schooljaar 2022-2023

Intern begeleider (Betty, Mascha en Christa) De intern begeleider (ib-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken.…

Lees meer