Weekbrief 20 schooljaar 2022-2023

Verenigingscontributie De Edese Schoolvereniging vraagt jaarlijks een contributie. Deze contributie heeft tot doel een groot aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid…

Lees meer