Weekbrief 40 schooljaar 2022-2023

Laatste week

We kijken terug op een zeer geslaagd eindfeest. Fijn dat zoveel kinderen en ouders het eindfeest hebben bezocht. Dit is alweer de laatste week van het schooljaar 2022-2023. Deze week staat de eindmusical van groep 8 nog op het programma. We nemen afscheid van Liesbeth, Willianne, Boyd en Minke. Diana zien we natuurlijk nog via de bso/tso. Het team neemt vrijdagmiddag afscheid van deze collega’s. We gaan hen allemaal heel erg missen! Op vrijdag 7 juli om 12.00 uur start de zomervakantie. Maandag 21 augustus is de eerste lesdag van het schooljaar 2023-2024. Op 18 augustus ontvangt u de eerste weekbrief van het schooljaar 2023-2024.

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Uitslag prijsvraag

Tijdens het eindfeest was er ook een prijsvraag. De vraag was: ‘Wat is de totale leeftijd van alle ESV leerkrachten (op de foto). Wat leuk om te zien dat er zoveel kinderen hebben meegedaan met deze prijsvraag! Het goede antwoord was 724 jaar!!! Rosalie Dings uit groep 7 zat hier het dichtst bij met haar antwoord van 722. Daarnaast waren er nog 5 kinderen die het antwoord 720 hadden ingevuld, ook erg dichtbij dus! Dit waren Lara Renken (gr.7), Nora van Beekhoven (gr.4), Levon Weikum (gr.4), Stijn Aangeenbrug (gr.2, olifanten) en Sky Willemsen (gr.2, leeuwen). Van harte gefeliciteerd met jullie prijs! 

Engels

De leerlingen van groep 6 en groep 8 hebben op iPads een online toets gemaakt. Wij willen als school kunnen zien of alle tijd die wij aan Engels besteden ook voldoende vaardigheden opleveren. Deze toets kijkt wat het niveau is van luisteren, spreken, lezen en schrijven. Beide groepen hebben de toets erg goed gemaakt. We scoren ruim boven het adviesniveau voor scholen die Engels aanbieden vanaf groep 1. De leerlingen van groep 8 krijgen voor Engels een certificaat. Als het nodig is kunnen leerlingen dit laten zien aan hun nieuwe school. 

Opbergen musical-decor

Wij zouden graag het prachtige decor dat nu in de hal staat willen bewaren. Wij hebben echter geen plek op school en zijn op zoek naar een ruimte waar dit decor opgeslagen kan worden. Als u een plek heeft of weet, neem dan alstublieft contact op met Veronica, leerkracht groep 8: v.herkendaal@esvede.nl . Aanstaande donderdag wordt het decor gedemonteerd.  

Monitor Sociale Veiligheid

De Wet Veiligheid op school verplicht alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs om zich in te spannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te verbeteren. Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen.

De ESV voldoet aan de drie verplichte onderdelen uit de Wet Veiligheid op School

  1. Er is een sociaal veiligheidsplan
  2. Leerlingen en ouders kunnen pestgedrag melden bij de vertrouwenspersoon Veronica Herkendaal
  3. De beleving van veiligheid, de aantasting van die veiligheid en het welzijn van leerlingen wordt elk jaar gemeten in een Monitor Sociale Veiligheid (MSV)

In de afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 de vragenlijst met 40 vragen, waar in punt 3 aan gerefereerd wordt, ingevuld. Wij gebruiken hiervoor de vragen van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit). Deze lijst is afgestemd op het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs.

Uitslag vragenlijst

Dit zeggen de leerlingen over de ESV:
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer 8,5
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer 8,3

Op alle domeinen zit de uitslag boven de norm van 3. Een mooie uitslag.
Hoe zorg je voor sociale veiligheid in de klas?
Duidelijke normen en waarden
Door duidelijke normen en waarden ontstaat er een sfeer van eenheid en respect voor elkaar en hier is de sociale veiligheid op school bij gebaat. Wanneer leerlingen eigen verantwoordelijkheid hebben, groeit het welbevinden en ontstaan er minder conflicten.
Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school. In ons toezicht letten we ook op deze monitoring. Dit doen we aan de hand van de door de school bij ons aangeleverde monitoringsgegevens. Scholen kiezen zelf met welke instrumenten zij monitoren, mits deze aan de wettelijke eisen voldoen.

Op een vraag kwam een minder positieve score naar voren.

Deze uitkomst en de analyse van de overige vragen, zijn opgenomen in het programma van de Gouden Weken. Dit programma start na de zomervakantie en wordt afgesloten met ‘De Week tegen Pesten’ in de laatste week van september.

Het CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar door diverse cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingen voor kinderen, jongeren en ouders aan. Wij doen dit veelal in samenwerking met andere organisaties.
In de bijlage vindt u de activiteiten overzichten van september tot en met de kerstvakantie 2023 voor de leeftijd 4-12 jaar. Dit betreft activiteiten voor deze leeftijdsgroep maar ook voor hun ouders.
Er kunnen nog activiteiten bij komen die op de website aangevuld zullen worden. Kijk voor het actuele overzicht, meer informatie en aanmelden op https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten

Sportservice De Vallei (zomervakantie)

Hierbij de link naar de SAM sportweek!

 

Woensdag 5 juli Afscheidsavond groep 8
Donderdag 6 juli Rapporten uitdelen & Uitzwaaien groep 8
Vrijdag 7 juli Uitglijden kleuter & vanaf 12.00 vrij (zomervakantie)