Weekbrief 5 schooljaar 2023-2024

Seizoenstafel


Afgelopen jaren stond er bij de kleuters in de hal een seizoenstafel. Hier hebben veel ouders zich voor ingezet om dit mogelijk te maken. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar is besloten hiermee te stoppen en geeft het team een andere invulling aan de hoek in de hal. 

Op zolder staan diverse spullen van de seizoenstafel, waarvan de eigenaren onbekend zijn. 

Heb jij spullen bij de seizoenstafel gevoegd die je graag terug krijgt? Stuur dan voor dinsdag 10 oktober een e-mail met je naam, hoe we jou kunnen bereiken en welk(e) item(s) je terug wilt naar or@esvede.nl

Na deze datum wordt de zolder leeggehaald en krijgen de spullen een ander doel. Aankleding van de klassen, kringloop of opruimen bijvoorbeeld. 

 

Schoolplan 2024-2028

Klik hier voor een link van de pdf van het schoolplan 2023.

De ESV is voortdurend in ontwikkeling. Om een duidelijke koers te bepalen voor de komende jaren schrijven wij een schoolplan. Op dit moment werkt het team aan het schoolplan 2024-2028. Om tot een goed schoolplan te kunnen komen is uw mening belangrijk. In de periode 18 september t/m 2 oktober is het mogelijk een ouder tevredenheid vragenlijst in te vullen. In deze periode vullen ook de leerlingen en het team een tevredenheidsvragenlijst in. De uitslag van de vragenlijsten zal binnen het bestuur en de medezeggenschapsraad worden besproken. Tijdens de studiedag van 23 oktober zal het team de uitslag gebruiken voor het kiezen van de ontwikkelpunten die in het schoolplan worden opgenomen. Heeft u meer kinderen op onze school? U vult de vragenlijst in met één van uw kinderen in gedachten. Alvast bedankt voor de moeite. We hopen op een hoge respons. 

Vakdocent muziek 

Elke week krijgt uw kind(eren) naast de lessen van de vaste groepsleerkracht(en) ook les van onze vakleerkrachten. De muzieklessen worden verzorgd door juf Paula. In dit filmpje stelt ze zich aan u voor: klik hier

Oudergesprekken

In week 40 (2 oktober – 6 oktober) vinden de eerste oudergesprekken van dit schooljaar plaats. In deze gesprekken staat het welbevinden van uw kind centraal. Via Parro ontvangt u, aanstaande maandag 18 september, een uitnodiging voor een gesprek. U kunt zich dan tot en met maandag 25 september inschrijven. Daarna zal de inschrijving sluiten. Voor de groepen 6/7/8 zijn het deze ronde ouder-kind gesprekken en wordt uw kind dus ook verwacht tijdens het gesprek. Voor de groepen 1 tot en met 5 is het gesprek zonder kind.

Kalender

14 september – ontruimingsoefening

27 september – start kinderpostzegelactie

3 oktober – schoolfoto

week van 2 oktober ouder/kindgesprekken