Weekbrief 19 2023-2024

De beste wensen voor 2024!

 

Gymlessen

Voor de kerstvakantie informeerden wij u over de gymlessen in januari. Bjorn is gisteren van start gegaan als de vervanger van Iris. Het is in de kerstvakantie toch gelukt om, ook voor donderdag, een vakdocent bewegingsonderwijs te vinden. Op donderdag start Syb. Hieronder stellen Bjorn en Syb zich aan u voor:

Bjorn:

Ik ben Bjorn. Ik ben 25 jaar oud en woon in Amersfoort met mijn vriendin met veel plezier. Inmiddels werk ik drie jaar voor Sportconnector en mag ik nu de lessen voor ESV gaan verzorgen!  In mijn vrije tijd hockey ik drie keer in de week. Daarnaast vind ik het ook leuk om naar sport te kijken!

Syb:

Hoi, ik ben Syb de Greef, 23 jaar oud en woon in Zutphen. Als hobby’s doe ik graag fitness en kitesurfen. Op de donderdag ga ik de gymles geven bij jullie op het ESV. Tot snel!

We hopen dat uw kind(eren) een mooie en sportieve tijd zullen hebben tijdens onze lessen!

 

Toetsweken

Cito Midden Toetsen

De komende weken (week 3, 4 en 5 in 2024) zullen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 weer aan de slag gaan met de Midden Toetsen van de Cito.

Deze toetsen worden, zoals u waarschijnlijk wel weet elk jaar rond deze tijd afgenomen. Met deze toetsen bekijken we welke vorderingen uw kind heeft gemaakt in de afgelopen periode en waar we uw kind vervolgens, zo nodig, de komende periode bij kunnen ondersteunen en verder in kunnen laten groeien.

Deze toetsperiode wordt er gewerkt met de nieuwe toets variant van Cito, Leerling in Beeld.

Hoewel het nieuwe toetsen zijn, worden dezelfde vakken getoetst als voorheen. Bij alle groepen worden er toetsen afgenomen op het gebied van Rekenen/Wiskunde, Spelling, Woordenschat en Technisch Lezen. Toetsen van Begrijpend lezen en Werkwoordspelling worden niet in alle groepen afgenomen, omdat deze stof (nog) niet in alle groepen aan bod komt.

Hoe uw kind de toetsen heeft gemaakt, wordt bij de eerstvolgende oudergesprekken besproken.

Als we volgende week gaan starten zou het heel fijn als uw kind fris en fit is, zodat we lekker aan de gang kunnen in de komende weken!

 

Wisseling

Groep 5:

Op 17 januari rond Ardin zijn LIO (leraar in opleiding) stage af. Ardin staat op vrijdag voor groep 5 op basis van de ziekte vervanging van Ilse. Anita heeft Ilse haar taken overgenomen in groep 3. Ardin blijft deze ziekte vervanging voor zijn rekening nemen. De groep krijgt eerst muziek en Engelse les, waarna Ardin de lessen overneemt. Jolien staat vanaf 18 januari weer 4 dagen per week voor groep 5.

Groep 7:

Anita startte dit schooljaar als leerkracht van groep 7 op de woensdag. Krista staat de andere dagen voor groep 7. Anita heeft Ilse haar taken overgenomen in groep 3. Jolien heeft Anita haar rol overgenomen en gaf daarmee invulling aan de ziektevervanging van Ilse op woensdag. Na het afronden van zijn LIO (leraar in opleiding) zal Ardin vanaf 24 januari de rol van Jolien op de woensdag overnemen. Dit zorgt op woensdag voor een nieuw gezicht voor groep 7.       

RT:

Anita startte dit schooljaar met RT werkzaamheden op dinsdag en donderdagochtend. Anita heeft Ilse haar taken overgenomen in groep 3. Jolien heeft de dinsdag RT werkzaamheden overgenomen en gaf daarmee invulling aan de ziektevervanging van Ilse op dinsdag. Nadat Ardin op 17 januari zijn LIO (leraar in opleiding) afrond, zullen Ardin en Hanneke gezamenlijk de RT werkzaamheden gaan verzorgen. Aan de RT werkzaamheden van Anita op dinsdagochtend is niets veranderd. 

Gevonden voorwerpen

Vandaag zijn in de extra ruimte de spullen uit de bak gevonden voorwerpen uitgestald. Loopt u morgen ook even langs de gevonden voorwerpen. De kleding die vrijdagmiddag nog niet is opgehaald gaat in de textielcontainer. 

Kalender

12 januari                            luizencontrole

15 t/m 19 januari                 toetsweek 1

22 t/m 26 januari                 toetsweek 2

29 jan. t/m 2 feb.                 toetsweek 3

6 februari                             ontruimingsoefening

6 en 7 februari                     doorstroomtoets groep 8

7 februari                             studiedag – leerlingen vrij

9 februari                             rapport 1 mee

12 t/m 15 februari                rapportgesprekken

15 februari                           showtime

16 t/m 23 februari                voorjaarsvakantie