Weekbrief 25 2023-2024

Weekbrief 25 2023-2024

 

Week van de Lentekriebels

Op de ESV besteden wij aandacht aan het ontwikkelen van sociale maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen te participeren en bij te dragen aan onze diverse, democratische samenleving.

Onze leerlingen leren hun eigen identiteit te verkennen, op te komen voor zichzelf en de ander, het belang van gelijkheid en solidariteit en om te gaan met verschillen in levensovertuiging, afkomst, godsdienst, geslacht of seksuele gerichtheid. Seksuele en relationele vorming is hier een onderdeel van. Daarbij is er uiteraard verschil in de onderwerpen die in de verschillende groepen besproken worden.

Wij besteden aandacht aan onderwerpen als het opbouwen van een positief beeld van je eigen lichaam, vriendschappen en liefde en het bespreken en respecteren van elkaars grenzen. Zo groeien kinderen op tot zelfverzekerde en zelfstandige jongeren en volwassenen. Daarbij maakt iedere leerkracht een eigen keuze uit het lesaanbod van de Week van de Lentekriebels en Kriebels in je buik, passend bij de ontwikkeling van de kinderen in de verschillende groepen.

Wettelijke kaders vanuit de overheid

Scholen zijn wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming. Dit is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de ouders als de school en kunt daar hier meer over lezen. Dit is vastgelegd in de kerndoelen voor het onderwijs, net zoals er kerndoelen zijn voor taal en rekenen.

 

Informatieavond Gezonde School

Er zijn nog plaatsen over, dus meld je via de Parro app aan voor de informatieavond op woensdag 6 maart. Wij zorgen voor koffie en thee met een gezonde lekkernij erbij!

 

Kalender

29 februari informatieavond groep 0 en 8
1 maart luizencontrole
6 maart

informatieavond

Gezonde School

20 maart  studiedag
28 maart  paasontbijt
29 maart goede vrijdag
1 april Tweede paasdag